สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 21 14 6 41 43 6 2 0 51
2 บ้านโกรกลึก 18 8 4 30 35 7 4 1 46
3 วัดทัพหมัน 13 9 8 30 35 16 4 4 55
4 อนุบาลลานสัก 13 1 1 15 21 6 3 1 30
5 บ้านห้วยเปล้า 10 11 11 32 33 6 2 2 41
6 บ้านเขาวง 8 2 2 12 15 7 0 0 22
7 วัดหนองบัว 7 2 2 11 14 2 0 0 16
8 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 6 4 5 15 24 5 6 0 35
9 บ้านหูช้าง 5 5 4 14 16 7 8 6 31
10 วัดเขาพระยาสังฆาราม 5 3 2 10 14 2 1 0 17
11 ทองประสาทเวทย์ 4 6 6 16 20 8 1 1 29
12 บ้านท่าชะอม 4 3 2 9 17 6 6 4 29
13 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 4 1 3 8 10 10 0 1 20
14 วัดทุ่งหลวง 3 3 1 7 9 4 1 0 14
15 บ้านทุ่งสามแท่ง 3 2 4 9 13 8 4 2 25
16 บ้านน้ำพุ 3 0 4 7 12 6 1 0 19
17 บ้านทุ่งนาสวน 3 0 2 5 4 1 1 0 6
18 อนุบาลบ้านไร่ 2 7 2 11 14 9 6 2 29
19 บ้านหนองฝาง 2 3 3 8 15 6 1 1 22
20 วัดทัพหลวง 2 3 1 6 8 4 1 2 13
21 รัตนโกสินทร์ ๒ 2 2 4 8 20 7 6 2 33
22 บ้านหนองจอก 2 2 2 6 6 1 0 1 7
23 บ้านคลองหวาย 2 1 1 4 4 4 1 1 9
24 วัดหนองยาง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
25 อนุบาลห้วยคต 2 1 0 3 7 3 3 2 13
26 บ้านโป่งสามสิบ 2 1 0 3 5 3 1 3 9
27 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 2 0 2 4 6 5 5 3 16
28 บ้านเขาน้ำโจน 2 0 2 4 5 1 1 0 7
29 บ้านหนองมะสัง 2 0 2 4 4 4 0 0 8
30 บ้านอีมาดอีทราย 1 3 3 7 12 10 3 1 25
31 บ้านประดาหัก 1 2 3 6 11 2 0 1 13
32 บ้านกลาง 1 2 3 6 8 5 0 0 13
33 บ้านจัน 1 2 3 6 7 8 3 1 18
34 บ้านหนองกระทุ่ม 1 2 1 4 9 11 3 1 23
35 บ้านห้วยป่าปก 1 2 1 4 4 1 0 0 5
36 บ้านน้ำรอบ 1 2 0 3 6 1 0 0 7
37 บ้านป่าอ้อ 1 1 2 4 6 5 3 0 14
38 บ้านเจ้าวัด 1 1 2 4 6 1 2 0 9
39 อนุบาลรัศมี 1 1 1 3 9 4 4 5 17
40 วัดเขาผาแรต 1 1 0 2 2 1 0 0 3
41 บ้านหนองผักกาด 1 0 2 3 2 2 3 0 7
42 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
43 บ้านใหม่คลองเคียน 1 0 1 2 2 1 0 0 3
44 บ้านเนินสาธารณ์ 1 0 1 2 2 0 0 1 2
45 วัดหนองมะกอก 1 0 0 1 7 1 4 0 12
46 วัดผาทั่ง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
47 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 3 4 0 0 7
48 บ้านหนองไม้แก่น 1 0 0 1 3 0 1 0 4
49 บ้านบ่อทับใต้ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านทุ่งน้อย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
51 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านร่องตาที 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 0 5 5 10 10 8 7 2 25
54 บ้านป่าเลา 0 3 0 3 6 3 2 0 11
55 บ้านลานคา 0 3 0 3 5 2 0 0 7
56 ชุมชนบ้านทุ่งนา 0 2 3 5 8 10 5 4 23
57 วัดห้วยแห้ง 0 2 0 2 6 6 2 2 14
58 บ้านวังหิน 0 1 2 3 5 0 1 0 6
59 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 8 2 0 0 10
60 บ้านตลิ่งสูง 0 1 1 2 5 6 1 1 12
61 บ้านเนินมะค่า 0 1 1 2 3 5 3 0 11
62 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 1 1 2 3 4 2 0 9
63 วัดสะนำ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
64 บ้านล่อมเสือโฮก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
65 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
66 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 1 0 1 4 0 0 0 4
67 บ้านเขาลูกโล่ 0 1 0 1 3 4 8 0 15
68 บ้านเขากวางทอง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
69 บ้านดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านดงประดาพระ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
71 บ้านคลองโป่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านห้วยไผ่ขุย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี 0 1 0 1 0 1 0 0 1
75 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 0 3 3 5 0 0 0 5
76 วัดทองหลาง 0 0 1 1 4 2 3 3 9
77 บ้านเขาน้อย 0 0 1 1 4 1 0 0 5
78 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 0 1 1 3 2 1 3 6
79 บ้านห้วยโศก 0 0 1 1 3 2 0 0 5
80 บ้านปางไม้ไผ่ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
81 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 1 1 2 2 2 1 6
82 บ้านห้วยพลู 0 0 1 1 2 2 1 1 5
83 บ้านคลองตะขาบ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านวังพง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 บ้านคลองชะนี 0 0 1 1 0 1 0 1 1
86 บ้านศาลาคลอง 0 0 0 0 4 2 1 0 7
87 บ้านใหม่หนองแก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
88 บ้านสมอทอง 0 0 0 0 3 8 6 2 17
89 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 0 0 0 2 3 2 1 7
90 บ้านหินโหง่น 0 0 0 0 2 1 2 0 5
91 วัดห้วยพระจันทร์ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
92 บ้านหนองผักแพว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
94 สง่ารวมราษฎร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
95 บ้านโป่งข่อย 0 0 0 0 1 2 1 1 4
96 บ้านวังผาลาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
97 วัดเทพนิมิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านหินตุ้ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 0 0 0 0 4 0 2 4
101 บ้านพุต่อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
102 วัดทัพคล้าย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
103 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
104 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
105 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านงิ้วงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 วัดหัวเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านทัพยายปอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านหนองอาสา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านหินงามสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 177 146 141 464 681 308 157 78 1,146