หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 52 43 84.31% 6 11.76% 2 3.92% 0 0% 51
2 โรงเรียนวัดทัพหมัน 71 40 62.5% 16 25% 4 6.25% 4 6.25% 64
3 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 51 39 76.47% 7 13.73% 4 7.84% 1 1.96% 51
4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 47 33 73.33% 7 15.56% 3 6.67% 2 4.44% 45
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 42 24 58.54% 9 21.95% 6 14.63% 2 4.88% 41
6 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 37 24 68.57% 5 14.29% 6 17.14% 0 0% 35
7 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 37 23 69.7% 6 18.18% 3 9.09% 1 3.03% 33
8 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 30 20 66.67% 8 26.67% 1 3.33% 1 3.33% 30
9 โรงเรียนบ้านหูช้าง 43 18 43.9% 9 21.95% 8 19.51% 6 14.63% 41
10 โรงเรียนบ้านเขาวง 31 18 66.67% 8 29.63% 1 3.7% 0 0% 27
11 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 38 18 51.43% 7 20% 6 17.14% 4 11.43% 35
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 40 17 47.22% 11 30.56% 6 16.67% 2 5.56% 36
13 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 33 17 68% 6 24% 1 4% 1 4% 25
14 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 39 14 41.18% 10 29.41% 8 23.53% 2 5.88% 34
15 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 30 14 50% 8 28.57% 4 14.29% 2 7.14% 28
16 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 18 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
17 โรงเรียนวัดหนองบัว 18 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 26 13 50% 12 46.15% 0 0% 1 3.85% 26
19 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 29 13 46.43% 10 35.71% 4 14.29% 1 3.57% 28
20 โรงเรียนบ้านประดาหัก 18 13 81.25% 2 12.5% 0 0% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 33 12 44.44% 11 40.74% 3 11.11% 1 3.7% 27
22 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 22 12 63.16% 6 31.58% 1 5.26% 0 0% 19
23 โรงเรียนบ้านกลาง 19 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
24 โรงเรียนวัดทัพหลวง 20 11 57.89% 4 21.05% 1 5.26% 3 15.79% 19
25 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 20 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
26 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 22 9 40.91% 4 18.18% 4 18.18% 5 22.73% 22
27 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 27 8 29.63% 10 37.04% 5 18.52% 4 14.81% 27
28 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 21 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
29 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านจัน 20 7 35% 9 45% 3 15% 1 5% 20
31 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 17 7 41.18% 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 18 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
33 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 15 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
35 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 22 6 31.58% 5 26.32% 5 26.32% 3 15.79% 19
36 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 23 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
37 โรงเรียนวัดทองหลาง 17 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 3 18.75% 16
38 โรงเรียนบ้านป่าเลา 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านหนองจอก 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านวังหิน 9 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 13 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
43 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านลานคา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านสมอทอง 21 4 20% 8 40% 6 30% 2 10% 20
48 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 21 4 25% 4 25% 8 50% 0 0% 16
49 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 11 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดผาทั่ง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนวัดหนองยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 13 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
62 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
65 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 10 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 10 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 9 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
75 โรงเรียนวัดสะนำ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนวัดเขาผาแรต 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
80 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
82 โรงเรียนบ้านดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านร่องตาที 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
90 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านวังผาลาด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านวังพง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านพุต่อ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านบุ่ง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดหัวเมือง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
113 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนวัดห้วยขานาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วิเชียร จันทร โทร.095-9589995 E-Mail : wijan961@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]