สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริญญา  อมราสิงห์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ตนสกุล
 
1. นางสาวสุพีรกานต์  เกษกรณ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนชัย  สุระมณี
2. เด็กชายวิชชากร  ส้มอ่ำ
 
1. นางสาวอนงค์  วิเชียรวรรณ
2. นางสาวสุพีรกานต์  เกษกรณ์