สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดงแขวน สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 46.15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกฤต  พนาลัย
2. เด็กชายสุริยะ  สุวรรณพยัคฆ์
 
1. นางกรสกานต์  จันทร