สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.84 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์สาริกิจ
2. เด็กชายสงกรานต์  ขวัญยืน
 
1. นางสุดา  สาโรจน์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวุฒิชัย  กงแตง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  พันธุ์ปั้น
 
1. นายโสภณ  โฉมศรี
2. นายสุเทพ  จรูญพันธ์เกษม