สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยางใต้ สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  มณีฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิรดา  เพ็ญพันนาค
3. เด็กหญิงฟ้าศิริ  สุขจันทร์
4. เด็กหญิงวิภาวี  วิเลปะนะ
5. เด็กชายสิทธิชัย  พิมพ์ศรี
6. เด็กหญิงอนัญญา  คำงาม
 
1. นางสาวกัญญา  พันธุยี
2. นายธานินทร์  พุกเนียม
3. นายพงศธร  เพ็งพะยม