สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอดยาง สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีวัน
2. เด็กชายปริญญา   ทรัพย์เอี่ยม
3. เด็กหญิงพิชญ์สินีย์  ขำอิงค์
 
1. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
2. นางพะเยาว์  ศรีทะแก้ว