สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 15 6 3 24 25 4 0 0 29
2 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 11 5 3 19 21 2 2 1 25
3 บ้านทุ่งมน 11 4 5 20 23 2 2 9 27
4 บ้านวังเกษตร 11 3 7 21 18 8 2 0 28
5 บ้านโป่งเก้ง 8 5 6 19 22 7 4 6 33
6 บ้านวังเตย 8 4 2 14 16 3 4 4 23
7 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 7 8 7 22 25 7 6 4 38
8 อนุบาลสว่างอารมณ์ 7 5 3 15 14 7 5 1 26
9 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 7 2 2 11 10 6 3 4 19
10 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 6 4 6 16 17 1 1 2 19
11 บ้านคลองข่อย 6 3 4 13 15 6 0 1 21
12 บ้านสวนขวัญ 6 3 2 11 14 4 2 5 20
13 บ้านหนองสมบูรณ์ 5 9 2 16 16 4 3 1 23
14 อนุบาลวัดหนองเต่า 5 2 1 8 8 3 1 1 12
15 บ้านสระนารายณ์ 5 1 3 9 11 1 0 1 12
16 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 5 0 3 8 8 3 1 0 12
17 บ้านหนองเมน 5 0 0 5 6 1 0 0 7
18 บ้านหนองตะเคียน 4 7 4 15 16 3 4 4 23
19 บ้านดงยางใต้ 4 3 0 7 7 1 0 0 8
20 วัดเขาหินเทิน 3 3 4 10 13 5 3 4 21
21 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 2 5 3 10 6 2 3 0 11
22 บ้านหนองโพธิ์ 2 4 3 9 9 7 1 2 17
23 บ้านหนองแว่น 2 4 0 6 7 1 0 1 8
24 อนุศิษย์วิทยา ๓ 2 3 2 7 6 2 1 1 9
25 วัดเนื้อร้อน 2 0 2 4 6 2 2 0 10
26 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1 2 1 4 4 3 1 2 8
27 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1 2 0 3 4 0 0 0 4
28 อนุบาลหนองขาหย่าง 1 1 0 2 2 2 0 2 4
29 บ้านคอดยาง 1 1 0 2 2 1 0 1 3
30 วัดทุ่งพึ่ง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
31 บ้านเนินก้าว 1 1 0 2 1 1 0 0 2
32 บ้านปากดง 1 0 1 2 7 0 1 1 8
33 บ้านหนองแห้ว 1 0 1 2 4 2 0 0 6
34 วัดทุ่งนาไทย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
35 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 1 0 0 1 2 5 0 1 7
36 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
37 วัดสังกัสรัตนคีรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 วัดหนองแก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 วัดหนองตางู 0 5 2 7 5 4 1 3 10
40 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 4 3 7 9 2 4 2 15
41 เทศบาลวัดธรรมโศภิต 0 2 1 3 3 1 2 2 6
42 บ้านเกาะเทโพ 0 2 1 3 3 1 0 0 4
43 วัดเขาปฐวี 0 2 0 2 2 4 0 0 6
44 บ้านเขาผาลาด 0 1 1 2 3 1 1 1 5
45 วัดโนนเหล็ก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
46 เทศบาลวัดอมฤตวารี 0 1 1 2 1 1 2 2 4
47 บ้านหนองชุมเห็ด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
48 วัดตลุกดู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดสะพานหิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
50 วัดหนองระแหงเหนือ 0 1 0 1 0 5 0 0 5
51 วัดดอนหวาย 0 0 2 2 6 3 1 1 10
52 วัดอุโปสถาราม 0 0 2 2 2 1 0 0 3
53 วัดท่าโพ 0 0 1 1 3 4 3 1 10
54 วัดหนองแฟบ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
55 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 0 0 1 1 3 0 3 1 6
56 บ้านบ่อยาง 0 0 1 1 2 4 2 1 8
57 บ้านเนินตูม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
58 บ้านหนองแขวนกูบ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
59 วัดหาดทนง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
60 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
61 บ้านหนองกี่ 0 0 1 1 0 1 2 2 3
62 บ้านท่าดาน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
63 วัดดงแขวน 0 0 1 1 0 0 1 1 1
64 วัดหนองสระ 0 0 0 0 2 1 0 4 3
65 อนุศิษย์วิทยา ๔ 0 0 0 0 2 1 0 3 3
66 บ้านหนองรัก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
67 วัดหนองเขื่อน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
68 วัดดอนกลอย 0 0 0 0 1 2 1 2 4
69 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
70 ชุมชนวัดดงขวาง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
71 วัดวังบุญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
72 บ้านท่าซุง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
73 วัดวังสาริกา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 อุทัยวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
75 วัดท่ามะขามป้อม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
76 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
77 บ้านหนองเข้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
78 วัดตานาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
79 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 162 123 105 390 438 155 81 95 674