หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 21 39 33
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 8 31 16
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 4 4 4
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 1 1 1
5 013 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 23 43 32
6 014 โรงเรียนบ้านคอดยาง 4 20 8
7 015 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 8 34 16
8 018 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 37 97 67
9 016 โรงเรียนบ้านท่าซุง 2 4 3
10 017 โรงเรียนบ้านท่าดาน 2 5 3
11 022 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 11 22 14
12 023 โรงเรียนบ้านปากดง 9 16 13
13 025 โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 0 0 0
14 026 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 38 98 65
15 028 โรงเรียนบ้านวังเตย 29 70 51
16 027 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 0 0 0
17 030 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 13 16 15
18 029 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 0 0 0
19 031 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 28 69 47
20 032 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 5 8 7
21 033 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 10 36 18
22 036 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 0 0 0
23 037 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 2 6 4
24 038 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 27 52 40
25 042 โรงเรียนบ้านหนองยายดา 0 0 0
26 043 โรงเรียนบ้านหนองรัก 3 7 5
27 045 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 24 47 36
28 046 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 20 37 28
29 034 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 2 2 2
30 041 โรงเรียนบ้านหนองเมน 7 22 9
31 035 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 2 2 2
32 044 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 9 20 15
33 047 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 8 25 16
34 040 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 19 30 24
35 039 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 4 3
36 048 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 23 43 33
37 049 โรงเรียนบ้านหัวดง 0 0 0
38 010 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 5 11 8
39 011 โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 0 0 0
40 012 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 6 12 9
41 019 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 2 2 2
42 021 โรงเรียนบ้านเนินตูม 2 3 2
43 020 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 7 16 11
44 024 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 41 84 66
45 054 โรงเรียนวัดจักษา 0 0 0
46 056 โรงเรียนวัดดงพิกุล 0 0 0
47 055 โรงเรียนวัดดงแขวน 2 4 3
48 057 โรงเรียนวัดดอนกลอย 7 8 8
49 058 โรงเรียนวัดดอนหวาย 16 26 23
50 059 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 3 6 5
51 060 โรงเรียนวัดตานาด 1 1 1
52 063 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 4 8 5
53 064 โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 0 0 0
54 065 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 3 5 4
55 062 โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 1 1 1
56 061 โรงเรียนวัดท่าโพ 13 22 20
57 068 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 4 8 6
58 069 โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 1 1 1
59 070 โรงเรียนวัดวังบุญ 2 4 2
60 071 โรงเรียนวัดวังสาริกา 1 2 2
61 072 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1 6 3
62 073 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 3 3 3
63 076 โรงเรียนวัดหนองตางู 16 28 16
64 077 โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 1 3 1
65 079 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 6 8 7
66 081 โรงเรียนวัดหนองสระ 7 9 9
67 082 โรงเรียนวัดหนองสลิด 0 0 0
68 075 โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 3 7 5
69 080 โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน 0 0 0
70 074 โรงเรียนวัดหนองแก 2 6 4
71 078 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 7 13 11
72 083 โรงเรียนวัดหาดทนง 2 3 3
73 084 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 4 12 8
74 085 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 3 5 4
75 051 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 0 0 0
76 052 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 6 9 7
77 053 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 26 50 38
78 066 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 13 29 16
79 067 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 4 13 6
80 086 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 48 132 76
81 089 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 14 34 26
82 090 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 27 46 39
83 091 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 6 13 10
84 087 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 29 64 46
85 050 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 13 42 17
86 088 โรงเรียนอนุบาลรจนา 0 0 0
87 092 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 10 18 15
88 093 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 6 9 8
89 094 โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย 2 2 2
90 001 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 11 25 15
91 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด 0 0 0
92 007 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 9 35 12
93 008 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 27 85 39
94 009 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 7 11 7
รวม 835 1854 1262
3116

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

1.นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ (ด้านข้อมูล) โทร.086 592 6721
2.นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ (ด้านปัญหาระบบ) โทร 089 272 2286

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]