หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 38 26 72.22% 8 22.22% 2 5.56% 0 0% 36
2 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 48 25 59.52% 7 16.67% 6 14.29% 4 9.52% 42
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 29 25 86.21% 4 13.79% 0 0% 0 0% 29
4 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 41 23 57.5% 7 17.5% 4 10% 6 15% 40
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 37 23 63.89% 2 5.56% 2 5.56% 9 25% 36
6 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 27 21 80.77% 2 7.69% 2 7.69% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 28 17 60.71% 4 14.29% 2 7.14% 5 17.86% 28
8 โรงเรียนบ้านวังเตย 29 17 60.71% 3 10.71% 4 14.29% 4 14.29% 28
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 21 17 80.95% 1 4.76% 1 4.76% 2 9.52% 21
10 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 24 16 66.67% 4 16.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
11 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 27 16 59.26% 3 11.11% 4 14.81% 4 14.81% 27
12 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 23 15 68.18% 6 27.27% 0 0% 1 4.55% 22
13 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 27 14 51.85% 7 25.93% 5 18.52% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 26 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 20 11 57.89% 2 10.53% 4 21.05% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
17 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 23 10 43.48% 6 26.09% 3 13.04% 4 17.39% 23
18 โรงเรียนวัดดอนหวาย 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
19 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 19 9 47.37% 7 36.84% 1 5.26% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนวัดหนองตางู 16 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
23 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 13 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
25 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนบ้านปากดง 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
27 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
28 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
29 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านหนองเมน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนวัดท่าโพ 13 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
33 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
35 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
36 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 9 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
37 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
38 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
40 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 11 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
45 โรงเรียนวัดหนองสระ 7 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
46 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
47 โรงเรียนบ้านคอดยาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
48 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านหนองรัก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
51 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
52 โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
53 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนวัดหนองแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนวัดดอนกลอย 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
57 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 7 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
58 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านเนินตูม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
64 โรงเรียนวัดหาดทนง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
65 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
69 โรงเรียนวัดวังบุญ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านท่าซุง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
71 โรงเรียนบ้านท่าดาน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนวัดวังสาริกา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนวัดดงแขวน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
74 โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
75 โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
76 โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
78 โรงเรียนวัดตานาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
79 โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

1.นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ (ด้านข้อมูล) โทร.086 592 6721
2.นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ (ด้านปัญหาระบบ) โทร 089 272 2286

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]