สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 13 11 3 27 31 8 5 5 44
2 ชุมชนบ้านพบพระ 11 8 5 24 27 4 2 1 33
3 บ้านเจดีย์โคะ 11 5 3 19 29 4 3 2 36
4 บ้านแม่ตาว 10 4 8 22 26 6 4 1 36
5 บ้านหนองบัว 7 3 2 12 16 3 0 0 19
6 แม่สอด 6 7 4 17 27 11 5 6 43
7 บ้านปูเต้อ 6 4 2 12 14 4 1 1 19
8 บ้านห้วยนกกก 5 5 4 14 21 10 3 3 34
9 บ้านแม่อุสุวิทยา 5 3 0 8 7 6 0 0 13
10 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 5 2 7 14 17 4 3 3 24
11 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 5 2 2 9 9 2 1 2 12
12 รวมไทยพัฒนา 5 5 2 1 8 11 7 1 0 19
13 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 5 0 1 6 8 5 2 2 15
14 บ้านแม่อมกิ 4 7 5 16 19 3 1 0 23
15 รวมไทยพัฒนา 3 4 6 0 10 16 4 0 0 20
16 รวมไทยพัฒนา 4 4 4 3 11 14 5 1 2 20
17 บ้านวาเล่ย์ 4 2 2 8 10 3 1 1 14
18 บ้านค้างภิบาล 4 2 1 7 15 2 1 0 18
19 บ้านห้วยบง 4 1 2 7 11 6 1 4 18
20 บ้านป่าคาใหม่ 4 0 1 5 8 0 1 1 9
21 อรุณเมธา 3 4 4 11 14 6 1 2 21
22 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 3 4 3 10 13 2 2 3 17
23 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 3 4 2 9 19 5 1 3 25
24 บ้านร่มเกล้า 2 3 3 3 9 12 4 2 0 18
25 บ้านท่าอาจ 3 3 0 6 8 5 4 0 17
26 รวมไทยพัฒนา 2 3 2 1 6 6 0 2 0 8
27 บ้านห้วยหินฝน 3 2 0 5 8 3 3 3 14
28 บ้านนุเซะโปล้ 3 1 7 11 13 5 1 2 19
29 บ้านร่มเกล้า 4 3 1 1 5 7 2 0 0 9
30 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 3 1 0 4 8 0 1 0 9
31 บ้านแม่วะหลวง 3 0 3 6 4 4 2 1 10
32 บ้านสันป่าไร่ 3 0 1 4 9 5 1 1 15
33 บ้านทุ่งถ้ำ 3 0 1 4 7 0 1 0 8
34 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 3 0 0 3 13 3 3 1 19
35 บ้านวังตะเคียน 2 5 1 8 9 3 2 1 14
36 บ้านแม่โกนเกน 2 3 3 8 17 10 2 3 29
37 ภัทรวิทยา 2 1 3 6 12 6 4 0 22
38 ห้วยน้ำนักวิทยา 2 1 3 6 7 2 0 0 9
39 บ้านช่องแคบ 2 1 1 4 3 2 2 4 7
40 บ้านแม่ปะใต้ 2 0 2 4 5 0 1 0 6
41 บ้านปางส้าน 2 0 1 3 7 2 5 2 14
42 บ้านห้วยนกแล 2 0 1 3 4 0 0 1 4
43 บ้านกล้อทอ 2 0 0 2 5 10 3 1 18
44 บ้านยะพอ 2 0 0 2 4 0 0 0 4
45 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
46 บ้านจกปก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านแม่ระมาดน้อย 1 6 5 12 19 8 3 1 30
48 บ้านแม่ปะ 1 4 1 6 11 4 1 1 16
49 บ้านห้วยปลาหลด 1 3 2 6 10 2 1 0 13
50 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1 3 1 5 8 2 1 1 11
51 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1 3 1 5 6 3 2 6 11
52 ปรีชาญาณศึกษา พบพระ 1 3 0 4 6 0 0 1 6
53 เทศบาลตำบลแม่กุ 1 2 1 4 6 0 0 2 6
54 รวมไทยพัฒนา 6 1 2 0 3 9 1 0 0 10
55 บ้านขะเนจื้อ 1 1 3 5 9 9 2 2 20
56 บ้านแม่ตาวใต้ 1 1 3 5 6 1 0 0 7
57 บ้านแม่สละ 1 1 2 4 11 3 1 0 15
58 บ้านแม่ตาวแพะ 1 1 2 4 4 3 1 3 8
59 บ้านแม่กื้ดสามท่า 1 1 1 3 6 0 1 2 7
60 บ้านแม่พลู 1 1 1 3 3 1 0 1 4
61 บ้านแแม่ระเมิง 1 1 1 3 2 2 1 0 5
62 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1 1 0 2 5 3 0 0 8
63 บ้านแม่จวาง 1 1 0 2 4 1 1 0 6
64 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 1 1 0 2 3 0 0 1 3
65 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
66 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 1 1 0 2 2 2 0 0 4
67 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 1 0 3 4 6 8 3 1 17
68 บ้านแม่ปะเหนือ 1 0 3 4 4 2 1 0 7
69 บ้านน้ำหอม 1 0 1 2 6 4 1 2 11
70 บ้านขุนห้วยนกแล 1 0 1 2 6 1 0 1 7
71 บ้านแม่ตื่น 1 0 1 2 4 3 2 0 9
72 บ้านวังผา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
73 บ้านแม่กุหลวง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
74 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
75 บ้านปูแป้ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
76 บ้านป่าไร่เหนือ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
77 บ้านร่มเกล้า 3 1 0 0 1 1 1 1 0 3
78 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 ตชด.จาตุรจินดา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านอู่หู่ 0 5 0 5 13 6 2 0 21
81 ไทยราษฎร์คีรี 0 3 5 8 9 3 5 0 17
82 บ้านน้ำดิบ 0 3 1 4 5 1 1 0 7
83 ป่าไม้อุทิศ 4 0 3 0 3 7 4 2 2 13
84 รวมไทยพัฒนา 1 0 2 2 4 5 4 2 0 11
85 บ้านพะเด๊ะ 0 2 1 3 9 7 3 0 19
86 บ้านปรอผาโด้ 0 2 1 3 9 3 2 4 14
87 บ้านทีกะเป่อ 0 2 0 2 6 1 0 0 7
88 บ้านแม่กาษา 0 1 2 3 11 3 4 3 18
89 บ้านแม่จะเราสองแคว 0 1 2 3 8 6 1 0 15
90 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 0 1 1 2 7 4 8 2 19
91 บ้านแม่กลองใหม่ 0 1 1 2 5 2 1 3 8
92 บ้านต้นผึ้ง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
93 บ้านหนองหลวง 0 1 1 2 4 4 2 3 10
94 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 1 1 2 4 2 2 0 8
95 สามัคคีวิทยา 0 1 1 2 4 0 0 1 4
96 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 0 1 0 1 2 5 2 2 9
97 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
98 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 2 1 1 0 4
99 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
100 อิสลามศึกษา 0 1 0 1 1 0 1 2 2
101 บ้านแม่กุเหนือ 0 0 3 3 8 3 1 1 12
102 บ้านห้วยไม้แป้น 0 0 3 3 3 0 0 0 3
103 บ้านห้วยกะโหลก 0 0 2 2 1 3 1 1 5
104 บ้านธงชัย 0 0 1 1 5 0 0 0 5
105 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 1 1 3 1 2 0 6
106 ญาณวิศิษฎ์ 0 0 1 1 3 1 1 2 5
107 บ้านถ้ำผาโด้ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
108 บ้านพะละ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
109 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
110 กลาโหมราชเสนา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
111 บ้านแม่ละเมา 0 0 1 1 1 6 6 2 13
112 บ้านป่าไร่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
113 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 0 1 1 1 0 2 1 3
114 ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 0 0 1 1 1 0 1 0 2
115 ตชด.บ้านมอเกอร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
117 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 0 0 0 2 1 2 0 5
118 บ้านแม่สละเหนือ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
119 บ้านส้มป่อยศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 บ้านเซอทะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
121 บ้านแม่กลองเก่า 0 0 0 0 1 4 1 0 6
122 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
123 บ้านหมื่นฤาชัย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
124 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 ตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร 0 0 0 0 1 0 3 1 4
126 บ้านไม้กะพง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
127 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 ศิริวรรณศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 อนุบาลการุณย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 บ้านแม่ออกผารู 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 บ้านสามหมื่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านแม่โพ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
134 บ้านมอเกอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
135 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136 คริสเตียนแม่หละโกร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 221 187 171 579 901 342 176 127 1,419