สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 12 11 3 26 30 8 5 5 43
2 ชุมชนบ้านพบพระ 11 8 5 24 27 4 2 1 33
3 บ้านเจดีย์โคะ 6 4 3 13 23 4 3 2 30
4 แม่สอด 5 7 4 16 26 11 5 6 42
5 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 5 2 6 13 17 3 3 3 23
6 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 5 2 2 9 9 2 1 2 12
7 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 5 0 1 6 8 5 2 2 15
8 บ้านห้วยนกกก 4 4 3 11 18 10 3 3 31
9 บ้านหนองบัว 4 2 2 8 12 2 0 0 14
10 รวมไทยพัฒนา 5 4 2 1 7 9 7 0 0 16
11 บ้านค้างภิบาล 4 2 0 6 15 1 1 0 17
12 บ้านแม่ตาว 4 1 5 10 15 5 3 1 23
13 บ้านห้วยบง 4 1 2 7 11 6 1 4 18
14 บ้านแม่อุสุวิทยา 4 1 0 5 6 3 0 0 9
15 บ้านป่าคาใหม่ 4 0 1 5 8 0 1 1 9
16 บ้านแม่อมกิ 3 7 5 15 18 3 1 0 22
17 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 3 4 3 10 13 2 2 3 17
18 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 3 4 1 8 17 5 1 3 23
19 บ้านปูเต้อ 3 4 1 8 10 3 1 1 14
20 อรุณเมธา 3 3 3 9 12 5 1 2 18
21 บ้านร่มเกล้า 2 3 3 3 9 12 4 2 0 18
22 บ้านวาเล่ย์ 3 2 2 7 9 3 1 1 13
23 บ้านห้วยหินฝน 3 2 0 5 6 3 2 3 11
24 บ้านนุเซะโปล้ 3 1 7 11 13 5 1 2 19
25 รวมไทยพัฒนา 2 3 1 1 5 6 0 1 0 7
26 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 3 1 0 4 8 0 1 0 9
27 บ้านแม่วะหลวง 3 0 3 6 4 4 2 1 10
28 บ้านทุ่งถ้ำ 3 0 1 4 7 0 1 0 8
29 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 3 0 0 3 13 3 3 1 19
30 บ้านวังตะเคียน 2 5 1 8 9 3 2 1 14
31 รวมไทยพัฒนา 4 2 3 3 8 11 4 0 2 15
32 บ้านแม่โกนเกน 2 3 2 7 17 10 1 3 28
33 ภัทรวิทยา 2 1 3 6 12 6 4 0 22
34 ห้วยน้ำนักวิทยา 2 1 3 6 7 2 0 0 9
35 บ้านช่องแคบ 2 1 1 4 3 2 2 4 7
36 บ้านแม่ปะใต้ 2 0 2 4 5 0 1 0 6
37 บ้านปางส้าน 2 0 1 3 7 2 5 2 14
38 บ้านห้วยนกแล 2 0 1 3 4 0 0 1 4
39 บ้านสันป่าไร่ 2 0 0 2 6 3 1 1 10
40 บ้านกล้อทอ 2 0 0 2 5 10 3 1 18
41 บ้านยะพอ 2 0 0 2 4 0 0 0 4
42 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
43 บ้านแม่ระมาดน้อย 1 5 4 10 17 8 3 1 28
44 รวมไทยพัฒนา 3 1 5 0 6 12 4 0 0 16
45 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1 3 1 5 6 3 2 6 11
46 บ้านท่าอาจ 1 3 0 4 6 4 3 0 13
47 ปรีชาญาณศึกษา พบพระ 1 3 0 4 6 0 0 1 6
48 บ้านห้วยปลาหลด 1 2 2 5 9 2 1 0 12
49 เทศบาลตำบลแม่กุ 1 2 1 4 6 0 0 2 6
50 รวมไทยพัฒนา 6 1 2 0 3 9 1 0 0 10
51 บ้านขะเนจื้อ 1 1 3 5 9 7 2 2 18
52 บ้านแม่สละ 1 1 2 4 11 3 1 0 15
53 บ้านแม่ตาวแพะ 1 1 2 4 4 3 1 3 8
54 บ้านแม่กื้ดสามท่า 1 1 1 3 6 0 1 2 7
55 บ้านร่มเกล้า 4 1 1 1 3 4 1 0 0 5
56 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1 1 1 3 4 0 1 1 5
57 บ้านแม่พลู 1 1 1 3 3 1 0 1 4
58 บ้านแแม่ระเมิง 1 1 1 3 2 2 1 0 5
59 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1 1 0 2 5 3 0 0 8
60 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
61 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 1 0 3 4 6 8 3 1 17
62 บ้านแม่ตาวใต้ 1 0 3 4 5 0 0 0 5
63 บ้านแม่ปะเหนือ 1 0 3 4 4 2 1 0 7
64 บ้านน้ำหอม 1 0 1 2 6 4 1 2 11
65 บ้านขุนห้วยนกแล 1 0 1 2 6 1 0 1 7
66 บ้านวังผา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
67 บ้านแม่ตื่น 1 0 0 1 4 1 1 0 6
68 บ้านแม่กุหลวง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
69 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านปูแป้ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
71 บ้านป่าไร่เหนือ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
72 บ้านร่มเกล้า 3 1 0 0 1 1 1 1 0 3
73 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 ตชด.จาตุรจินดา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
75 ไทยราษฎร์คีรี 0 3 5 8 9 3 5 0 17
76 บ้านแม่ปะ 0 3 1 4 8 4 1 1 13
77 บ้านน้ำดิบ 0 3 1 4 5 1 1 0 7
78 ป่าไม้อุทิศ 4 0 3 0 3 6 3 2 1 11
79 รวมไทยพัฒนา 1 0 2 2 4 5 4 2 0 11
80 บ้านพะเด๊ะ 0 2 1 3 9 7 3 0 19
81 บ้านปรอผาโด้ 0 2 1 3 9 3 2 4 14
82 บ้านอู่หู่ 0 2 0 2 8 5 2 0 15
83 บ้านทีกะเป่อ 0 2 0 2 6 1 0 0 7
84 บ้านแม่กาษา 0 1 2 3 11 3 4 3 18
85 บ้านแม่จะเราสองแคว 0 1 2 3 8 6 1 0 15
86 บ้านแม่กลองใหม่ 0 1 1 2 5 2 1 3 8
87 บ้านต้นผึ้ง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
88 บ้านหนองหลวง 0 1 1 2 4 4 2 3 10
89 สามัคคีวิทยา 0 1 1 2 4 0 0 1 4
90 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 0 1 0 1 7 3 8 2 18
91 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 0 1 0 1 2 5 2 2 9
92 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
93 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 2 1 1 0 4
94 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
95 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
96 อิสลามศึกษา 0 1 0 1 1 0 1 2 2
97 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านแม่กุเหนือ 0 0 3 3 7 3 1 1 11
99 บ้านห้วยไม้แป้น 0 0 2 2 2 0 0 0 2
100 บ้านห้วยกะโหลก 0 0 2 2 1 3 1 1 5
101 บ้านธงชัย 0 0 1 1 5 0 0 0 5
102 ญาณวิศิษฎ์ 0 0 1 1 3 1 1 2 5
103 บ้านถ้ำผาโด้ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
104 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
105 บ้านพะละ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
106 บ้านแม่ละเมา 0 0 1 1 1 6 6 2 13
107 บ้านป่าไร่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
108 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 0 1 1 1 0 2 1 3
109 ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 0 0 1 1 1 0 1 0 2
110 ตชด.บ้านมอเกอร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
111 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 0 0 0 3 1 2 0 6
112 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 0 0 0 2 1 2 0 5
113 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
114 บ้านแม่สละเหนือ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
115 บ้านส้มป่อยศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 บ้านเซอทะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านแม่กลองเก่า 0 0 0 0 1 4 1 0 6
118 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
119 บ้านหมื่นฤาชัย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
120 บ้านแม่จวาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
121 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
122 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
123 ตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร 0 0 0 0 1 0 3 1 4
124 บ้านไม้กะพง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
125 กลาโหมราชเสนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
127 ศิริวรรณศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 อนุบาลการุณย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 บ้านแม่ออกผารู 0 0 0 0 0 1 1 0 2
131 บ้านสามหมื่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านแม่โพ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
133 บ้านมอเกอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
134 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
135 คริสเตียนแม่หละโกร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 164 153 498 814 314 167 126 1,295