หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวสันต์ บุญสำเร็จ ครูโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและประมวลผลและส่งข้อมูล
2 นางสาวณิชาดา สอนเม่น ครูโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและประมวลผลและส่งข้อมูล
3 นายธีรภัทร อุ่นสืบ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและประมวลผลและส่งข้อมูล
4 นายจักรกฤษณ์ กัลยาณมิตร ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและประมวลผลและส่งข้อมูล
5 นางสาวสุภาภรณ์ ทองสี ครูโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและประมวลผลและส่งข้อมูล
6 นายปฏิวัติ มณีทอง ธุรการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและประมวลผลและส่งข้อมูล
7 นางสาวมุจลินท์ อุดจอม ธุรการโรงเรียนบ้านแม่กาษา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและประมวลผลและส่งข้อมูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]