หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 4 10 6
2 154 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 4 10 6
3 013 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 49 124 84
4 014 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 35 90 52
5 019 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 24 52 28
6 015 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 5 7 5
7 016 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 12 24 17
8 018 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 17 33 21
9 017 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 28 87 45
10 021 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 7 15 10
11 024 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 4 7 6
12 025 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 17 52 29
13 150 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 11 19 13
14 156 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 19 60 32
15 033 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 22 64 37
16 034 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 2 4 3
17 035 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 8 19 12
18 036 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 3 6 5
19 037 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 4 17 6
20 038 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 18 29 22
21 039 โรงเรียนบ้านจกปก 3 3 3
22 041 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 11 18 13
23 043 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 6 12 7
24 044 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 5 23 9
25 046 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 7 20 12
26 047 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 8 18 13
27 048 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 8 28 14
28 045 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 17 50 29
29 049 โรงเรียนบ้านธงชัย 5 9 7
30 155 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 24 55 38
31 050 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 7 15 11
32 051 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 15 29 17
33 053 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 18 24 20
34 056 โรงเรียนบ้านปางส้าน 17 29 20
35 059 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 20 53 33
36 060 โรงเรียนบ้านปูแป้ 5 26 9
37 055 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 11 30 17
38 058 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 6 4
39 057 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 3 6 5
40 062 โรงเรียนบ้านพะละ 3 9 4
41 061 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 20 38 33
42 063 โรงเรียนบ้านมอเกอ 2 5 3
43 064 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 3 8 5
44 097 โรงเรียนบ้านยะพอ 4 17 7
45 098 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 18 60 36
46 099 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 3 5 4
47 100 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 9 25 15
48 101 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 16 26 16
49 102 โรงเรียนบ้านวังผา 3 7 5
50 103 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 15 26 22
51 105 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 16 31 20
52 106 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1 3 2
53 108 โรงเรียนบ้านหนองบัว 21 100 42
54 151 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 15 22 16
55 110 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 4 10 6
56 120 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 6 4
57 111 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 6 10 8
58 112 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 38 113 49
59 113 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 5 17 8
60 114 โรงเรียนบ้านห้วยบง 24 45 35
61 115 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 13 27 21
62 117 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 13 6
63 119 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 17 34 26
64 116 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 3 4 4
65 118 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 3 7 4
66 121 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 21 46 31
67 040 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 38 100 66
68 152 โรงเรียนบ้านเซอทะ 2 12 4
69 066 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 2 5 2
70 065 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 6 19 12
71 153 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 12 23 15
72 068 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 24 57 29
73 069 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 9 21 15
74 070 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 21 78 41
75 071 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 4 5 5
76 072 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 13 23 17
77 074 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 6 12 9
78 075 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 15 40 20
79 078 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 37 60 50
80 077 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 11 17 14
81 076 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 7 15 12
82 079 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 6 13 11
83 080 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 9 18 16
84 083 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 17 40 27
85 082 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 7 20 12
86 081 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 6 8 6
87 084 โรงเรียนบ้านแม่พลู 5 17 11
88 086 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 32 61 49
89 087 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 27 61 42
90 054 โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 20 43 33
91 088 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 15 33 23
92 089 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 11 20 15
93 091 โรงเรียนบ้านแม่สละ 15 30 23
94 090 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 4 10 5
95 092 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 14 40 21
96 093 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 23 83 40
97 094 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 2 3 3
98 095 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 13 27 19
99 073 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 32 73 49
100 085 โรงเรียนบ้านแม่โพ 3 6 5
101 122 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 5 17 9
102 096 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 3 7 5
103 124 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 16 55 33
104 128 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 11 21 15
105 129 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 8 41 16
106 130 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 19 93 47
107 131 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 23 62 32
108 132 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 22 49 31
109 133 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 10 21 14
110 135 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 19 12
111 138 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 5 5 5
112 139 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 9 30 18
113 141 โรงเรียนอนุบาล 0 0 0
114 147 โรงเรียนอรุณเมธา 23 43 33
115 127 โรงเรียนแม่สอด 51 136 78
116 028 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 19 34 28
117 029 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 17 43 26
118 030 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 3 4 4
119 012 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 1 1 1
120 031 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 5 11 8
121 123 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 7 17 11
122 125 โรงเรียนภัทรวิทยา 24 51 28
123 134 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 9 21 11
124 136 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา 1 3 2
125 137 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 2 2 2
126 140 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 3 13 4
127 142 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 1 3 2
128 146 โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา 0 0 0
129 148 โรงเรียนอิสลามศึกษา 5 16 7
130 020 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 8 38 16
131 126 โรงเรียนแม่สอดโฮมสคูล 0 0 0
132 002 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 2 16 5
133 006 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 2 5 4
134 007 โรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคราะ์ 2 0 0 0
135 008 โรงเรียน ตชด.แสมใหญ่ 0 0 0
136 022 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ 5 11 8
137 023 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1 1 1
138 104 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา 2 4 4
139 107 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0
140 143 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 2 4 3
141 027 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 8 20 11
142 001 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 0 0 0
143 004 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 0 0 0
144 003 โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) 0 0 0
145 009 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 0 0 0
146 157 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร 5 19 8
รวม 1588 3926 2415
6341

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]