หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 49 31 63.27% 8 16.33% 5 10.2% 5 10.2% 49
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 38 29 76.32% 4 10.53% 3 7.89% 2 5.26% 38
3 โรงเรียนแม่สอด 51 27 55.1% 11 22.45% 5 10.2% 6 12.24% 49
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 35 27 79.41% 4 11.76% 2 5.88% 1 2.94% 34
5 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 37 26 70.27% 6 16.22% 4 10.81% 1 2.7% 37
6 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 38 21 56.76% 10 27.03% 3 8.11% 3 8.11% 37
7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 32 19 61.29% 8 25.81% 3 9.68% 1 3.23% 31
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 28 19 67.86% 5 17.86% 1 3.57% 3 10.71% 28
9 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 23 19 82.61% 3 13.04% 1 4.35% 0 0% 23
10 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 32 17 53.13% 10 31.25% 2 6.25% 3 9.38% 32
11 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 27 17 62.96% 4 14.81% 3 11.11% 3 11.11% 27
12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 23 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 20
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว 21 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
14 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
15 โรงเรียนอรุณเมธา 23 14 60.87% 6 26.09% 1 4.35% 2 8.7% 23
16 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 22 14 63.64% 5 22.73% 1 4.55% 2 9.09% 22
17 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 20 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
18 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 21 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
19 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 24 13 61.9% 5 23.81% 1 4.76% 2 9.52% 21
20 โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 20 13 65% 3 15% 3 15% 1 5% 20
21 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 21 13 65% 2 10% 2 10% 3 15% 20
22 โรงเรียนภัทรวิทยา 24 12 54.55% 6 27.27% 4 18.18% 0 0% 22
23 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 18 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
24 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 19 11 57.89% 7 36.84% 1 5.26% 0 0% 19
25 โรงเรียนบ้านห้วยบง 24 11 50% 6 27.27% 1 4.55% 4 18.18% 22
26 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
27 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 24 11 52.38% 3 14.29% 4 19.05% 3 14.29% 21
28 โรงเรียนบ้านแม่สละ 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
29 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 22 9 40.91% 9 40.91% 2 9.09% 2 9.09% 22
32 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 20 9 47.37% 7 36.84% 3 15.79% 0 0% 19
33 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 16 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 17 9 52.94% 3 17.65% 5 29.41% 0 0% 17
35 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 18 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
36 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 16 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 15 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 17 8 47.06% 5 29.41% 4 23.53% 0 0% 17
41 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 17 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
42 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 17 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 3 17.65% 17
43 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 11 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
46 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
48 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 24 7 33.33% 4 19.05% 8 38.1% 2 9.52% 21
49 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 16 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนบ้านปางส้าน 17 7 43.75% 2 12.5% 5 31.25% 2 12.5% 16
51 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
52 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
54 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 19 6 33.33% 8 44.44% 3 16.67% 1 5.56% 18
55 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 15 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 17 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 6 35.29% 17
57 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
62 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
63 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 19 5 26.32% 10 52.63% 3 15.79% 1 5.26% 19
65 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
66 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 12 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
68 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านธงชัย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 15 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
73 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
75 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
76 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
81 โรงเรียนบ้านยะพอ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 11 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 11
83 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
84 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
85 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านแม่พลู 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
89 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 11 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
92 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านพะละ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านวังผา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านจกปก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านเซอทะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 15 1 6.67% 6 40% 6 40% 2 13.33% 15
110 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านปูแป้ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
121 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
123 โรงเรียนอิสลามศึกษา 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
124 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านแม่โพ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
134 โรงเรียนบ้านมอเกอ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
136 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]