หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่สอด อาคารสัตตบรรณ ห้อง จริยธรรม 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ห้อง ประชุม 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด อาคารอินทนิล ห้อง ภาษาอังกฤษ 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง การงาน 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด หอประชุมกาสะลอง 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด หอประชุมกาสะลอง 1 ต.ค. 2559 13.00-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น ใต้ถุน 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น ใต้ถุน 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น ใต้ถุน 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง พละ 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4 ห้อง พระ 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
18 787 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4 ห้อง ที่2 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4 ห้อง ที่3 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]