หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อาคารประถมศึกษา ชั้น ป.3 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อาคารประถมศึกษา ห้อง วิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อาคารประถมศึกษา ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อาคารอนุุบาล ห้อง อนุบาล 2 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.1 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อาคารประถมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ห้องวิชาการ 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อาคารประถมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ป.5 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปะ อาคารประถมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ป.6 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ปะ หอประชุม 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]