สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฏฐนิดา  อนุตรี
2. เด็กหญิงนวนันท์  ใฝ่ฝัน
3. เด็กหญิงสุพัชฌาย์   ถาวรรัตน์
 
1. นายนิทัศน์   ชุ่มจิตร์
2. นางอรวรรณ   คำชุ่ม