สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังโพ สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชญานิน   คล้ายกลิ่น
2. เด็กหญิงสุกัญญา   วงศ์ยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชลพรรธ  ใจงาม
2. นายวิเศษ  อินทิยศ