สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังโพ สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิริวิมล   ขวัญจอม
 
1. นางเกษร  อินทิยศ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลศิริ   ทองบาง
2. เด็กหญิงศุภสุตา   อินอยู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชลพรรธ  ใจงาม
2. นายวิเศษ  อินทิยศ