สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายชลิต  แซ่ม้า
2. เด็กชายนิเวศน์   อย่างรุ่งโรจน์เชิด
3. เด็กชายวันซิวฮู   แซ่เล่า
4. เด็กชายวิวิธชัย    แซ่จั้ง
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แซ่ลี
6. เด็กชายอัครชัย  แซ่ท้าว
 
1. นายสุรภัณฑ์   แสนต่างใจ
2. นายรัตนพล  สิทธิประเสริฐ
3. นางประทิน  บัวทอง