สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนครินทร์  พิลึก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมปิก
 
1. นายไชยนิเวศน์  ยิ้มขาว
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  พุ่มบัว
2. เด็กหญิงสกลวรรณ  ดาบสมเด็จ
3. เด็กหญิงอภิชชญา  พรมปิก
 
1. นางสาวกุลลดา  แก้วลังกา
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรพรรณ  จอมฟู
 
1. นางสาวนภาลัย  เข้มขัน