สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพดล  ทองพรรณ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ดีเมฆ
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมบุญชู
2. นางสายสวาท  ปัญญางาม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คำเกิด
2. เด็กหญิงเบญญภา  ดีเมฆ
 
1. นายทรงพล  โทนสังข์อินทร์
2. นางวชรพร  บุญพิทักษ์