สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 37 7 2 4 46
2 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 33 5 2 6 40
3 อนุบาลตาก 24 5 2 1 31
4 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 20 3 3 3 26
5 หินลาดนาไฮวิทยาคม 17 5 0 4 22
6 เขื่อนภูมิพล 16 5 3 3 24
7 บ้านตากประถมวิทยา 13 6 1 2 20
8 บ้านมูเซอ 12 10 1 7 23
9 บ้านใหม่สามัคคี 12 8 2 1 22
10 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 12 3 2 3 17
11 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 11 4 0 5 15
12 บ้านดงลาน 11 4 0 1 15
13 บ้านป่ายางตะวันตก 11 2 0 1 13
14 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 9 3 2 1 14
15 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 8 4 0 0 12
16 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 8 3 1 3 12
17 หนองเสือพิทยาคม 8 2 0 3 10
18 บ้านน้ำดิบ 8 2 0 1 10
19 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 8 0 1 2 9
20 บ้านยางโองนอก 7 5 2 1 14
21 อนุบาลบ้านท่าปุย 7 3 0 1 10
22 ดงซ่อมพิทยาคม 6 3 1 2 10
23 อนุบาลวังเจ้า 6 2 0 0 8
24 วังหวายวิทยาคม 6 0 1 1 7
25 บ้านหนองนกปีกกา 6 0 1 0 7
26 บ้านสะแกเครือ 6 0 0 0 6
27 หมู่บ้านตัวอย่าง 5 4 1 1 10
28 บ้านตลุกกลางทุ่ง 5 3 0 1 8
29 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 5 2 1 1 8
30 ชูวิชาราษฎร์ 5 1 1 1 7
31 ชุมชนวัดสันป่าลาน 4 5 0 2 9
32 ยางโองน้ำวิทยาคม 4 2 2 4 8
33 วัดปากห้วยไม้งาม 4 2 1 0 7
34 บ้านหนองร่ม 4 1 1 2 6
35 ธรรมราชานุสรณ์ 4 1 0 0 5
36 บ้านนาตาโพ 4 0 0 2 4
37 ผาผึ้งวิทยาคม 4 0 0 0 4
38 บ้านท่าตะคร้อ 4 0 0 0 4
39 ราชประชานุเคราะห์ 55 3 3 2 1 8
40 น้ำดิบพิทยาคม 3 2 1 5 6
41 อนุบาลเพ็ชระ 3 2 1 0 6
42 บ้านวังน้ำเย็น 3 1 0 1 4
43 บ้านห้วยเหลือง 3 1 0 1 4
44 บ้านชะลาดระฆัง 3 1 0 0 4
45 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 3 0 0 0 3
46 บ้านวังโพ 2 3 2 1 7
47 บ้านคลองไม้แดง 2 1 1 1 4
48 บ้านห้วยแม่บอน 2 1 0 1 3
49 ชุมชนบ้านแม่ยะ 2 1 0 0 3
50 ตากกวง 2 1 0 0 3
51 ศรีวิทยา 2 1 0 0 3
52 สว่างวิทยา 2 1 0 0 3
53 บ้านท่าไม้แดง 2 0 2 1 4
54 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 2 0 1 1 3
55 อนุบาลรอดบำรุง 2 0 0 2 2
56 บ้านศรีคีรีรักษ์ 2 0 0 1 2
57 บ้านลานสาง 2 0 0 1 2
58 บ้านเนินมะลื่น 2 0 0 0 2
59 บ้านวังตำลึง 2 0 0 0 2
60 บ้านใหม่เสรีธรรม 1 5 1 0 7
61 บ้านโป่งแดง 1 2 2 1 5
62 บ้านท่าไผ่ 1 2 0 0 3
63 บ้านวังไม้ส้าน 1 1 1 2 3
64 บ้านทุ่งกระเชาะ 1 1 1 0 3
65 อนุบาลร่มฉัตร 1 1 0 1 2
66 บ้านสามเงา 1 1 0 1 2
67 บ้านลานเต็ง 1 1 0 1 2
68 บ้านคลองห้วยทราย 1 1 0 0 2
69 บ้านน้ำด้วน 1 1 0 0 2
70 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 1 0 0 2
71 บ้านเกาะอ้ายด้วน 1 0 1 0 2
72 บ้านประดาง 1 0 0 2 1
73 บ้านโพรงตะเข้ 1 0 0 1 1
74 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
75 บ้านเกาะลาน 1 0 0 0 1
76 บ้านโสมง 1 0 0 0 1
77 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1 0 0 0 1
78 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
79 บ้านคลองสัก 1 0 0 0 1
80 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
81 บ้านสบยม 1 0 0 0 1
82 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองกระโห้ 1 0 0 0 1
84 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 0 3 1 0 4
85 บ้านหนองบัวเหนือ 0 2 1 1 3
86 บ้านห้วยพลู 0 2 0 2 2
87 บ้านสันกลาง 0 1 1 1 2
88 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 1
89 บ้านตลุกป่าตาล 0 1 0 0 1
90 บ้านปากวัง 0 1 0 0 1
91 บ้านหนองบัวใต้ 0 1 0 0 1
92 บ้านหนองปลาไหล 0 0 1 1 1
93 บ้านฉลอม 0 0 1 1 1
94 บ้านแม่สลิด 0 0 1 0 1
95 วัดพระธาตุน้อย 0 0 1 0 1
96 เสริมปัญญา 0 0 1 0 1
97 บ้านท่าเล่ 0 0 0 2 0
98 บ้านแม่พะยวบ 0 0 0 1 0
99 บ้านนาโบสถ์ 0 0 0 0 0
รวม 447 163 58 106 774