สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 37 7 2 4 46
2 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 37 5 2 6 44
3 อนุบาลตาก 25 5 2 1 32
4 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 20 3 3 3 26
5 หินลาดนาไฮวิทยาคม 17 5 0 4 22
6 เขื่อนภูมิพล 16 5 3 3 24
7 บ้านป่ายางตะวันตก 15 3 0 1 18
8 บ้านตากประถมวิทยา 14 6 1 2 21
9 บ้านใหม่สามัคคี 13 8 2 1 23
10 บ้านมูเซอ 12 10 1 7 23
11 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 12 3 2 3 17
12 บ้านยางโองนอก 11 7 2 1 20
13 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 11 4 0 5 15
14 บ้านดงลาน 11 4 0 1 15
15 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 11 0 2 2 13
16 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 10 4 3 1 17
17 ราชประชานุเคราะห์ 55 10 3 2 1 15
18 บ้านน้ำดิบ 10 2 0 1 12
19 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 9 5 0 0 14
20 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 8 3 1 3 12
21 ดงซ่อมพิทยาคม 8 3 1 2 12
22 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 8 3 1 1 12
23 หนองเสือพิทยาคม 8 2 0 3 10
24 อนุบาลบ้านท่าปุย 7 3 0 1 10
25 บ้านหนองนกปีกกา 7 1 1 0 9
26 ยางโองน้ำวิทยาคม 6 3 2 4 11
27 อนุบาลวังเจ้า 6 3 0 0 9
28 วังหวายวิทยาคม 6 0 1 1 7
29 บ้านสะแกเครือ 6 0 0 0 6
30 หมู่บ้านตัวอย่าง 5 4 1 1 10
31 บ้านตลุกกลางทุ่ง 5 3 0 1 8
32 น้ำดิบพิทยาคม 5 2 1 5 8
33 วัดปากห้วยไม้งาม 5 2 1 0 8
34 บ้านท่าไม้แดง 5 1 2 1 8
35 ชูวิชาราษฎร์ 5 1 1 1 7
36 ชุมชนวัดสันป่าลาน 4 5 0 2 9
37 บ้านหนองร่ม 4 1 1 2 6
38 บ้านวังน้ำเย็น 4 1 0 1 5
39 ธรรมราชานุสรณ์ 4 1 0 0 5
40 บ้านนาตาโพ 4 0 0 2 4
41 ผาผึ้งวิทยาคม 4 0 0 0 4
42 บ้านท่าตะคร้อ 4 0 0 0 4
43 บ้านท่าไผ่ 3 3 0 0 6
44 บ้านโป่งแดง 3 2 2 1 7
45 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 3 2 1 1 6
46 อนุบาลเพ็ชระ 3 2 1 0 6
47 บ้านชะลาดระฆัง 3 2 1 0 6
48 บ้านห้วยพลู 3 2 0 2 5
49 บ้านคลองไม้แดง 3 1 1 1 5
50 บ้านห้วยเหลือง 3 1 0 1 4
51 ศรีวิทยา 3 1 0 0 4
52 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 3 0 1 0 4
53 อนุบาลรอดบำรุง 3 0 0 2 3
54 บ้านลานสาง 3 0 0 1 3
55 บ้านสบยม 3 0 0 0 3
56 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 3 0 0 0 3
57 บ้านวังโพ 2 5 2 1 9
58 บ้านคลองห้วยทราย 2 2 0 0 4
59 บ้านวังไม้ส้าน 2 1 1 2 4
60 บ้านศรีคีรีรักษ์ 2 1 0 1 3
61 บ้านห้วยแม่บอน 2 1 0 1 3
62 ชุมชนบ้านแม่ยะ 2 1 0 0 3
63 บ้านตะเคียนด้วน 2 1 0 0 3
64 บ้านน้ำด้วน 2 1 0 0 3
65 ตากกวง 2 1 0 0 3
66 สว่างวิทยา 2 1 0 0 3
67 บ้านโพรงตะเข้ 2 0 0 1 2
68 บ้านเนินมะลื่น 2 0 0 0 2
69 บ้านวังตำลึง 2 0 0 0 2
70 บ้านใหม่ 2 0 0 0 2
71 บ้านหนองเชียงคา 2 0 0 0 2
72 บ้านใหม่เสรีธรรม 1 5 1 0 7
73 บ้านทุ่งกระเชาะ 1 1 1 0 3
74 อนุบาลร่มฉัตร 1 1 0 1 2
75 บ้านสามเงา 1 1 0 1 2
76 บ้านลานเต็ง 1 1 0 1 2
77 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 0 2
78 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 1 0 0 2
79 บ้านเกาะอ้ายด้วน 1 0 1 0 2
80 บ้านประดาง 1 0 0 2 1
81 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
82 บ้านป่ายางใต้ 1 0 0 0 1
83 บ้านเกาะลาน 1 0 0 0 1
84 บ้านโสมง 1 0 0 0 1
85 ชุมชนบ้านไม้งาม 1 0 0 0 1
86 บ้านคลองสัก 1 0 0 0 1
87 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
88 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองกระโห้ 1 0 0 0 1
90 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 0 3 1 0 4
91 บ้านหนองบัวเหนือ 0 2 1 1 3
92 บ้านฉลอม 0 1 1 1 2
93 บ้านสันกลาง 0 1 1 1 2
94 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 1
95 บ้านตลุกป่าตาล 0 1 0 0 1
96 บ้านท้องฟ้า 0 1 0 0 1
97 บ้านปากวัง 0 1 0 0 1
98 บ้านหนองบัวใต้ 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองปลาไหล 0 0 1 1 1
100 บ้านแม่สลิด 0 0 1 0 1
101 วัดพระธาตุน้อย 0 0 1 0 1
102 เสริมปัญญา 0 0 1 0 1
103 บ้านท่าเล่ 0 0 0 2 0
104 บ้านแม่พะยวบ 0 0 0 1 0
105 บ้านนาโบสถ์ 0 0 0 0 0
รวม 519 185 62 106 766