หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวญาณธิชา ปัญญาเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
2 นายคณิศ เนียลเซ็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
3 นางสาวจันทนา ภักดีปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สสพป.าก เขต 1 กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
4 นางรุ่งนภา มุสิกปาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป.ตาก เขต 1 กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
5 นายไพโรจน์ ฟักทองอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสมยศ ต่ายแก้ว โทร.::0979979863 E-mail :: smott181.yy@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]