หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 56 37 74% 7 14% 2 4% 4 8% 50
2 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 51 37 74% 5 10% 2 4% 6 12% 50
3 โรงเรียนอนุบาลตาก 35 25 75.76% 5 15.15% 2 6.06% 1 3.03% 33
4 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 34 20 68.97% 3 10.34% 3 10.34% 3 10.34% 29
5 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 27 17 65.38% 5 19.23% 0 0% 4 15.38% 26
6 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 27 16 59.26% 5 18.52% 3 11.11% 3 11.11% 27
7 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 19 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 25 14 60.87% 6 26.09% 1 4.35% 2 8.7% 23
9 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 27 13 54.17% 8 33.33% 2 8.33% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนบ้านมูเซอ 31 12 40% 10 33.33% 1 3.33% 7 23.33% 30
11 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 20 12 60% 3 15% 2 10% 3 15% 20
12 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 24 11 52.38% 7 33.33% 2 9.52% 1 4.76% 21
13 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 23 11 55% 4 20% 0 0% 5 25% 20
14 โรงเรียนบ้านดงลาน 16 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 22 11 73.33% 0 0% 2 13.33% 2 13.33% 15
16 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 18 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 20 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 14 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
19 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 15 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
20 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
21 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 15 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
22 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 15 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 13 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
26 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 16 6 40% 3 20% 2 13.33% 4 26.67% 15
27 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
29 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
32 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 14 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 5 38.46% 13
33 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
35 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
37 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
38 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
39 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
41 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
49 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
51 โรงเรียนศรีวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
54 โรงเรียนบ้านลานสาง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
55 โรงเรียนบ้านสบยม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านวังโพ 12 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
60 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
62 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนตากกวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนสว่างวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านสามเงา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านประดาง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
81 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านคลองสัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านเกาะลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านโสมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 8 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
92 โรงเรียนบ้านฉลอม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนบ้านสันกลาง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านหนองแขม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านปากวัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
100 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนเสริมปัญญา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
104 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
105 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสมยศ ต่ายแก้ว โทร.::0979979863 E-mail :: smott181.yy@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]