หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารแม่ 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 80.00 น. เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารแม่"80 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 80.00 น. เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารแม่"80 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 80.00 น. เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ หอประชุมโดม 27 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-17.00 รายงานตัวแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ หอประชุมโดม 27 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-17.00 รายงานตัวแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ หอประชุมโดม 27 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-17.00 รายงานตัวแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารแม่'80 28 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-17.00 รายงานตัวแข่งขันตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารแม่'80 28 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-17.00 รายงานตัวแข่งขันตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
เลื่อนยังไม่กำหนด
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารแม่"80 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารทักษิเณ ห้อง ดอกเสี้ยว 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 80.00 น. เป็นต้นไป
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารทักษิเณ ห้อง ดอกเสี้ยว 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 80.00 น. เป็นต้นไป
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารทักษิเณ ห้อง ดอกเสี้ยว 16 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 80.00 น. เป็นต้นไป
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารแม่'80 28 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00 รายงานตัวแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารแม่'80 28 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00 รายงานตัวแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารแม่'80 28 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00 รายงานตัวแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารทักษิเณ ห้อง ดอกเสี้ยว 28 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00 รายงานตัวแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 อาคารทักษิเณ ห้อง ดอกเสี้ยว 28 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสมยศ ต่ายแก้ว โทร.::0979979863 E-mail :: smott181.yy@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]