สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสำโรง 18 4 0 0 22
2 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 16 6 2 1 24
3 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 13 7 5 4 25
4 บ้านกลางดง 13 3 4 0 20
5 บ้านหนองรังสิต 12 6 3 4 21
6 บ้านสุเม่น 12 2 7 1 21
7 บ้านท่ามักกะสัง 10 1 3 0 14
8 บ้านผาเวียง 10 1 1 0 12
9 บ้านสารจิตร 9 7 2 4 18
10 บ้านดงไทยวิทยา 9 4 1 2 14
11 บ้านป่ากล้วย 9 2 2 4 13
12 บ้านแม่เทิน 9 1 2 4 12
13 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 8 1 3 1 12
14 ไชยะวิทยา 7 7 4 1 18
15 บ้านปากคะยาง 7 5 2 2 14
16 บ้านป่าเลา 7 2 2 5 11
17 บ้านธารชะอม 7 2 1 3 10
18 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 7 0 0 1 7
19 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 6 5 0 0 11
20 บ้านแม่ท่าแพ 6 3 2 1 11
21 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 6 3 1 2 10
22 บ้านสันหีบ 6 2 4 4 12
23 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 6 0 0 0 6
24 บ้านแก่ง 5 3 2 0 10
25 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 5 2 3 1 10
26 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 5 1 1 1 7
27 บ้านวังตามน 5 0 1 0 6
28 บ้านแม่ทุเลา 5 0 1 0 6
29 วัดคลองกระจง 5 0 0 1 5
30 บ้านห้วยไคร้ 4 3 2 1 9
31 บ้านซ่าน 4 3 1 2 8
32 ป้วยมิ้ง 4 2 2 1 8
33 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 4 2 1 0 7
34 หาดเสี้ยววิทยา 4 2 0 1 6
35 บ้านหนองยาว 4 1 2 0 7
36 บ้านบึงบอน 4 1 1 6 6
37 บ้านห้วยโป้ 4 1 0 2 5
38 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 4 0 2 2 6
39 บ้านโซกเปือย 4 0 2 0 6
40 บ้านป่ากุมเกาะ 3 7 1 0 11
41 บ้านขอนซุง 3 5 2 3 10
42 บ้านราวต้นจันทน์ 3 3 1 1 7
43 บ้านวังพิกุล 3 2 1 1 6
44 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 3 2 0 2 5
45 บ้านแม่คุ 3 2 0 0 5
46 บ้านใหม่โพธิ์งาม 3 1 3 0 7
47 บ้านแม่ราก 3 1 2 0 6
48 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 3 1 0 0 4
49 ชุมชนบ้านคลองยาง 3 0 3 0 6
50 บ้านธารน้ำทิพย์ 3 0 0 1 3
51 วัดบ้านกรุ 3 0 0 0 3
52 เทวัญอำนวยวิทย์ 3 0 0 0 3
53 บ้านวังยายมาก 3 0 0 0 3
54 วัดปากน้ำ 2 4 3 2 9
55 บ้านตึก 2 3 2 3 7
56 บ้านโป่งตีนตั่ง 2 3 1 1 6
57 พุ่ยฮัว 2 2 6 2 10
58 บ้านแม่บ่อทอง 2 2 0 0 4
59 วัดศรีสังวร 2 1 2 2 5
60 บ้านห้วยตม 2 1 2 1 5
61 พระหฤทัยสวรรคโลก 2 1 1 1 4
62 บ้านฝั่งหมิ่น 2 1 1 0 4
63 บ้านปากสาน 2 1 0 3 3
64 บ้านวังแร่ 2 1 0 2 3
65 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 2 1 0 1 3
66 บ้านหนองกลับ 2 1 0 1 3
67 บ้านหัวฝาย 2 1 0 0 3
68 บ้านดอยไก่เขี่ย 2 0 1 0 3
69 บ้านวังไฟไหม้ 2 0 1 0 3
70 บ้านวัดโบสถ์ 2 0 0 2 2
71 บ้านลำโชค 2 0 0 2 2
72 บ้านร้องตลาด 2 0 0 1 2
73 บ้านดอนจันทร์ 2 0 0 0 2
74 บ้านเขาดินไพรวัน 1 3 1 1 5
75 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 1 3 0 5 4
76 บ้านนาพง 1 2 2 1 5
77 บ้านดงย่าปา 1 2 2 0 5
78 บ้านปากคลองแดน 1 2 1 2 4
79 บ้านโซกม่วง 1 2 1 2 4
80 บ้านท่าโพธิ์ 1 2 0 0 3
81 บ้านวังธาร 1 2 0 0 3
82 วัดภูนก 1 2 0 0 3
83 บ้านสันติสุข 1 1 1 2 3
84 บ้านปางสา 1 1 1 1 3
85 บ้านดงคู่ 1 1 1 1 3
86 บ้านทุ่งพล้อ 1 1 1 0 3
87 บ้านห้วยเจริญ 1 1 1 0 3
88 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 1 0 1 2
89 วัดคุ้งยาง 1 1 0 1 2
90 บ้านพระปรางค์ 1 1 0 0 2
91 วัดแสนตอ 1 1 0 0 2
92 โรตารี่สวรรคโลก1 1 1 0 0 2
93 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 1 0 0 2
94 บ้านหนองผักบุ้ง 1 1 0 0 2
95 บ้านเกาะน้อย 1 0 2 0 3
96 บ้านเตว็ดกลาง 1 0 1 2 2
97 เชิงผา 1 0 1 1 2
98 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 1 0 2
99 บ้านป่าคา 1 0 1 0 2
100 วัดเกาะ 1 0 1 0 2
101 วัดป่าถ่อน 1 0 0 1 1
102 วัดวังใหญ่ 1 0 0 0 1
103 บ้านนาต้นจั่น 1 0 0 0 1
104 บ้านบุ่งสัก 1 0 0 0 1
105 บ้านแม่ฮู้ 1 0 0 0 1
106 บ้านห้วยหยวก 1 0 0 0 1
107 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองแหน 1 0 0 0 1
109 บ้านแม่สำ 1 0 0 0 1
110 วัดเกาะน้อย 1 0 0 0 1
111 บ้านเขาทอง 0 3 0 3 3
112 บ้านวังทอง 0 3 0 2 3
113 บ้านแม่ทุเลาใน 0 3 0 0 3
114 บ้านวังสมบูรณ์ 0 2 1 1 3
115 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 0 2 0 2 2
116 วัดกรงทอง 0 2 0 1 2
117 บ้านศาลาไก่ฟุบ 0 2 0 0 2
118 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 0 2 0 0 2
119 บ้านนา 0 1 2 1 3
120 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 1 2 1 3
121 วัดปากคลองช้าง 0 1 1 0 2
122 วัดบ้านคลอง 0 1 1 0 2
123 บ้านทับผึ้ง 0 1 1 0 2
124 บ้านทุ่งมหาชัย 0 1 1 0 2
125 บ้านคลองแห้ง 0 1 0 1 1
126 บ้านบึงงาม 0 1 0 0 1
127 บ้านลานตาเมือง 0 1 0 0 1
128 หนองช้าง 0 1 0 0 1
129 บ้านดอนระเบียง 0 1 0 0 1
130 บ้านไทยชนะศึก 0 1 0 0 1
131 ศึกษาเกษตรศิลป์ 0 1 0 0 1
132 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 0 0 2 0 2
133 บ้านท่าชัย 0 0 1 0 1
134 บ้านแสงสว่าง 0 0 1 0 1
135 บ้านโคกกะทือ 0 0 1 0 1
136 วัดโบราณหลวง 0 0 1 0 1
137 บ้านท่าวิเศษ 0 0 0 3 0
138 วัดตลิ่งชัน 0 0 0 2 0
139 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 0 0 1 0
140 บ้านหนองบัว 0 0 0 1 0
141 บ้านห้วยติ่ง 0 0 0 1 0
142 สามัคคีวิทยา 0 0 0 1 0
143 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 0 0 0 0 0
144 บ้านดงจันทน์ 0 0 0 0 0
145 บ้านคลองวังทอง 0 0 0 0 0
146 บ้านสะท้อ 0 0 0 0 0
147 บ้านแม่สาน 0 0 0 0 0
148 วัดเตว็ดใน 0 0 0 0 0
149 แม่สานสามัคคี 0 0 0 0 0
รวม 402 206 139 136 883