สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 18 7 2 1 27
2 อนุบาลศรีสำโรง 18 4 0 0 22
3 บ้านกลางดง 15 5 5 0 25
4 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 13 7 5 4 25
5 บ้านหนองรังสิต 13 6 3 4 22
6 บ้านสุเม่น 12 2 7 1 21
7 บ้านผาเวียง 11 1 1 0 13
8 บ้านดงไทยวิทยา 10 4 2 2 16
9 บ้านท่ามักกะสัง 10 1 3 0 14
10 บ้านแม่ทุเลา 10 0 1 0 11
11 ไชยะวิทยา 9 7 4 1 20
12 บ้านสารจิตร 9 7 2 4 18
13 บ้านป่ากล้วย 9 2 2 4 13
14 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 9 1 3 1 13
15 บ้านแม่เทิน 9 1 2 4 12
16 บ้านปากคะยาง 8 5 3 3 16
17 บ้านแม่ท่าแพ 8 5 2 1 15
18 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 8 3 1 2 12
19 บ้านสันติสุข 8 1 2 2 11
20 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 7 5 0 0 12
21 บ้านป่าเลา 7 2 2 5 11
22 บ้านธารชะอม 7 2 1 3 10
23 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 7 0 0 1 7
24 บ้านสันหีบ 6 3 4 4 13
25 บ้านวังตามน 6 2 1 0 9
26 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 6 0 0 0 6
27 บ้านแก่ง 5 3 2 0 10
28 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 5 2 3 1 10
29 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 5 1 1 1 7
30 วัดคลองกระจง 5 0 0 1 5
31 วัดปากน้ำ 4 6 3 2 13
32 บ้านห้วยไคร้ 4 3 2 1 9
33 บ้านซ่าน 4 3 1 2 8
34 บ้านราวต้นจันทน์ 4 3 1 1 8
35 บ้านใหม่โพธิ์งาม 4 2 3 0 9
36 ป้วยมิ้ง 4 2 2 1 8
37 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 4 2 1 0 7
38 หาดเสี้ยววิทยา 4 2 0 1 6
39 บ้านหนองยาว 4 1 3 0 8
40 บ้านแม่ราก 4 1 2 0 7
41 บ้านบึงบอน 4 1 1 6 6
42 บ้านห้วยโป้ 4 1 0 2 5
43 บ้านหนองกลับ 4 1 0 1 5
44 บ้านโซกเปือย 4 0 3 0 7
45 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 4 0 2 2 6
46 บ้านป่ากุมเกาะ 3 8 1 0 12
47 บ้านขอนซุง 3 5 3 3 11
48 บ้านโป่งตีนตั่ง 3 3 1 1 7
49 บ้านวังพิกุล 3 2 1 1 6
50 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 3 2 0 2 5
51 บ้านแม่คุ 3 2 0 0 5
52 บ้านปากสาน 3 1 0 3 4
53 บ้านพระปรางค์ 3 1 0 0 4
54 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 3 1 0 0 4
55 บ้านดอนจันทร์ 3 1 0 0 4
56 ชุมชนบ้านคลองยาง 3 0 3 0 6
57 บ้านวัดโบสถ์ 3 0 0 2 3
58 บ้านธารน้ำทิพย์ 3 0 0 1 3
59 วัดบ้านกรุ 3 0 0 0 3
60 บ้านหนองแหน 3 0 0 0 3
61 เทวัญอำนวยวิทย์ 3 0 0 0 3
62 บ้านวังยายมาก 3 0 0 0 3
63 บ้านตึก 2 3 2 3 7
64 พุ่ยฮัว 2 2 6 2 10
65 บ้านแม่บ่อทอง 2 2 0 0 4
66 วัดศรีสังวร 2 1 2 2 5
67 บ้านห้วยตม 2 1 2 1 5
68 บ้านปางสา 2 1 1 1 4
69 พระหฤทัยสวรรคโลก 2 1 1 1 4
70 บ้านหัวฝาย 2 1 1 0 4
71 บ้านฝั่งหมิ่น 2 1 1 0 4
72 บ้านวังไฟไหม้ 2 1 1 0 4
73 บ้านวังแร่ 2 1 0 2 3
74 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 2 1 0 1 3
75 บ้านไทยชนะศึก 2 1 0 0 3
76 บ้านดอยไก่เขี่ย 2 0 1 0 3
77 บ้านลำโชค 2 0 0 2 2
78 บ้านร้องตลาด 2 0 0 1 2
79 บ้านเขาดินไพรวัน 1 3 1 1 5
80 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 1 3 0 5 4
81 บ้านเขาทอง 1 3 0 3 4
82 บ้านนาพง 1 2 2 1 5
83 บ้านดงย่าปา 1 2 2 0 5
84 บ้านปากคลองแดน 1 2 1 2 4
85 บ้านโซกม่วง 1 2 1 2 4
86 บ้านท่าโพธิ์ 1 2 0 0 3
87 บ้านวังธาร 1 2 0 0 3
88 วัดภูนก 1 2 0 0 3
89 บ้านนา 1 1 2 1 4
90 บ้านดงคู่ 1 1 1 1 3
91 บ้านทุ่งพล้อ 1 1 1 0 3
92 บ้านห้วยเจริญ 1 1 1 0 3
93 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 1 0 1 2
94 วัดคุ้งยาง 1 1 0 1 2
95 วัดแสนตอ 1 1 0 0 2
96 โรตารี่สวรรคโลก1 1 1 0 0 2
97 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 1 0 0 2
98 บ้านหนองผักบุ้ง 1 1 0 0 2
99 บ้านเกาะน้อย 1 0 2 0 3
100 บ้านเตว็ดกลาง 1 0 1 2 2
101 เชิงผา 1 0 1 1 2
102 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 1 0 2
103 วัดบ้านเหมือง 1 0 1 0 2
104 บ้านป่าคา 1 0 1 0 2
105 วัดเกาะ 1 0 1 0 2
106 บ้านโคกกะทือ 1 0 1 0 2
107 วัดป่าถ่อน 1 0 0 1 1
108 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 1 0 0 0 1
109 บ้านดงจันทน์ 1 0 0 0 1
110 วัดวังใหญ่ 1 0 0 0 1
111 บ้านนาต้นจั่น 1 0 0 0 1
112 บ้านบุ่งสัก 1 0 0 0 1
113 บ้านแม่ฮู้ 1 0 0 0 1
114 บ้านห้วยหยวก 1 0 0 0 1
115 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
116 บ้านแม่สำ 1 0 0 0 1
117 วัดเกาะน้อย 1 0 0 0 1
118 บ้านวังทอง 0 3 0 2 3
119 บ้านแม่ทุเลาใน 0 3 0 0 3
120 บ้านวังสมบูรณ์ 0 2 1 1 3
121 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 0 2 0 2 2
122 วัดกรงทอง 0 2 0 1 2
123 บ้านศาลาไก่ฟุบ 0 2 0 0 2
124 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 0 2 0 0 2
125 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 1 2 1 3
126 วัดปากคลองช้าง 0 1 1 0 2
127 วัดบ้านคลอง 0 1 1 0 2
128 บ้านทับผึ้ง 0 1 1 0 2
129 บ้านทุ่งมหาชัย 0 1 1 0 2
130 บ้านคลองแห้ง 0 1 0 1 1
131 บ้านบึงงาม 0 1 0 0 1
132 บ้านลานตาเมือง 0 1 0 0 1
133 หนองช้าง 0 1 0 0 1
134 บ้านดอนระเบียง 0 1 0 0 1
135 ศึกษาเกษตรศิลป์ 0 1 0 0 1
136 บ้านท่าชัย 0 0 2 0 2
137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 0 0 2 0 2
138 บ้านแสงสว่าง 0 0 1 0 1
139 วัดโบราณหลวง 0 0 1 0 1
140 บ้านท่าวิเศษ 0 0 0 3 0
141 วัดตลิ่งชัน 0 0 0 2 0
142 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 0 0 1 0
143 บ้านหนองบัว 0 0 0 1 0
144 บ้านห้วยติ่ง 0 0 0 1 0
145 สามัคคีวิทยา 0 0 0 1 0
146 บ้านคลองวังทอง 0 0 0 0 0
147 บ้านสะท้อ 0 0 0 0 0
148 บ้านแม่สาน 0 0 0 0 0
149 วัดเตว็ดใน 0 0 0 0 0
150 แม่สานสามัคคี 0 0 0 0 0
รวม 455 220 149 137 824