หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 14 18 16
2 012 โรงเรียนบ้านกลางดง 35 64 48
3 017 โรงเรียนบ้านขอนซุง 19 33 21
4 020 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 11 13 12
5 021 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 0 0 0
6 022 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 2 5 3
7 024 โรงเรียนบ้านจันทโรภาส 0 0 0
8 025 โรงเรียนบ้านซ่าน 11 20 13
9 028 โรงเรียนบ้านดงคู่ 5 10 7
10 029 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 5 5 5
11 031 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 5 1
12 032 โรงเรียนบ้านดงย่าปา 8 15 11
13 030 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 37 82 53
14 033 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 5 17 11
15 034 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 1 1 1
16 035 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 3 7 6
17 036 โรงเรียนบ้านตาลพร้า 0 0 0
18 037 โรงเรียนบ้านตึก 12 24 17
19 041 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 2 2 2
20 048 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 4 5 5
21 049 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 3 9 3
22 042 โรงเรียนบ้านท่าชัย 6 7 7
23 043 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 20 44 31
24 044 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 2 2 2
25 046 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 18 41 23
26 047 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 4 8 5
27 045 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 5 10 6
28 051 โรงเรียนบ้านธารชะอม 14 17 15
29 052 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 4 10 6
30 056 โรงเรียนบ้านนา 6 13 10
31 053 โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 0 0 0
32 054 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 1 3 1
33 055 โรงเรียนบ้านนาพง 6 11 7
34 057 โรงเรียนบ้านน้ำขุม 1 1 1
35 059 โรงเรียนบ้านบึงงาม 3 3 3
36 060 โรงเรียนบ้านบึงบอน 14 32 18
37 061 โรงเรียนบ้านบึงสวย 0 0 0
38 062 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 1 2 2
39 058 โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย 0 0 0
40 064 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 7 11 9
41 065 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 26 61 43
42 067 โรงเรียนบ้านปากสาน 7 12 10
43 068 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 16 38 27
44 071 โรงเรียนบ้านปางสา 5 12 7
45 066 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 27 53 36
46 069 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 15 27 17
47 070 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 9 7
48 072 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 9 25 16
49 073 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 0 0 0
50 074 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
51 075 โรงเรียนบ้านป่าเลา 17 38 25
52 078 โรงเรียนบ้านผาเวียง 18 42 27
53 080 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 4 6 4
54 081 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 7 15 10
55 095 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 10 14 13
56 094 โรงเรียนบ้านร้องตลาด 3 11 6
57 097 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 2 6 4
58 098 โรงเรียนบ้านลำโชค 4 8 4
59 099 โรงเรียนบ้านวังตามน 11 29 19
60 100 โรงเรียนบ้านวังทอง 5 8 8
61 101 โรงเรียนบ้านวังธาร 3 6 5
62 102 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 10 20 15
63 104 โรงเรียนบ้านวังยายมาก 3 4 3
64 106 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 25 26 26
65 107 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 7 9 8
66 105 โรงเรียนบ้านวังแร่ 9 10 10
67 103 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 5 7 6
68 108 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 5 16 8
69 109 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 0 0 0
70 110 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 2 3 2
71 111 โรงเรียนบ้านสะท้อ 3 5 2
72 112 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 0 0 0
73 113 โรงเรียนบ้านสันติสุข 13 33 25
74 114 โรงเรียนบ้านสันหีบ 18 26 22
75 115 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 14 30 22
76 116 โรงเรียนบ้านสารจิตร 23 34 26
77 117 โรงเรียนบ้านสุเม่น 28 68 42
78 119 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 0 0 0
79 120 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 8 12 10
80 122 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 1
81 121 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 9 15 11
82 123 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 0 0 0
83 124 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 3 3 3
84 125 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 19 14
85 126 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 33 55 42
86 127 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 0 0 0
87 130 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
88 129 โรงเรียนบ้านหนองแหน 5 13 8
89 128 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 8 17 12
90 131 โรงเรียนบ้านหมอนสูง 0 0 0
91 139 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 10 8
92 134 โรงเรียนบ้านห้วยตม 7 16 12
93 135 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 1 1 1
94 137 โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง 0 0 0
95 138 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 1 1 1
96 133 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 4 5 5
97 136 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 10 21 13
98 132 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 12 24 19
99 013 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 6 15 8
100 014 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 3 6 5
101 015 โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 6 6 6
102 018 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 6 14 8
103 019 โรงเรียนบ้านเขาทอง 11 14 14
104 038 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 5 10 8
105 039 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 4 17 8
106 082 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 0 0 0
107 016 โรงเรียนบ้านแก่ง 13 38 21
108 083 โรงเรียนบ้านแม่คุ 5 14 10
109 086 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 11 21 11
110 085 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 4 5 4
111 084 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 24 53 39
112 088 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 4 8 4
113 089 โรงเรียนบ้านแม่ราก 8 20 12
114 090 โรงเรียนบ้านแม่สาน 6 8 6
115 091 โรงเรียนบ้านแม่สำ 1 1 1
116 092 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 1 3 2
117 087 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 17 35 24
118 118 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 4 4 4
119 023 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 2 4 3
120 027 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 8 14 12
121 026 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 7 12 9
122 076 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 10 21 16
123 077 โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 0 0 0
124 141 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
125 140 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 9 24 13
126 050 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 3 6 5
127 079 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 3 10 4
128 093 โรงเรียนบ้านไม้งาม 0 0 0
129 096 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 13 24 18
130 142 โรงเรียนประชาอุทิศ 1 1 1
131 146 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 0 0 0
132 147 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 3 22 8
133 150 โรงเรียนวัดกรงทอง 4 5 5
134 153 โรงเรียนวัดคลองกระจง 8 23 13
135 154 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 5 7 5
136 155 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 4 4 4
137 158 โรงเรียนวัดท่าทอง 0 0 0
138 157 โรงเรียนวัดท่าเกษม 0 0 0
139 160 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 7 10 7
140 161 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 2 5 3
141 162 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 2 2 2
142 164 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 3 8 5
143 165 โรงเรียนวัดปากน้ำ 23 43 23
144 166 โรงเรียนวัดป่าถ่อน 2 3 2
145 168 โรงเรียนวัดภูนก 4 4 4
146 169 โรงเรียนวัดวังค่า 0 0 0
147 170 โรงเรียนวัดวังทอง 0 0 0
148 171 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 3 9 5
149 172 โรงเรียนวัดศรีสังวร 7 8 8
150 173 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 0 0 0
151 175 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 2 2 2
152 151 โรงเรียนวัดเกาะ 4 6 4
153 152 โรงเรียนวัดเกาะน้อย 1 3 2
154 156 โรงเรียนวัดเตว็ดใน 5 7 7
155 174 โรงเรียนวัดแสนตอ 2 4 4
156 163 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1 3 2
157 159 โรงเรียนวัดไทรย้อย 0 0 0
158 167 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 1
159 177 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 1 1 1
160 178 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 2 2
161 179 โรงเรียนหนองช้าง 2 3 2
162 180 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 1 2 1
163 181 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 4 6 6
164 182 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 9 34 10
165 183 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 18 40 27
166 185 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 31 75 45
167 186 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 35 54 46
168 187 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 25 57 39
169 189 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 15 20 15
170 003 โรงเรียนเชิงผา 7 19 13
171 005 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 10 16 12
172 148 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 1 1 1
173 149 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 4 11 6
174 004 โรงเรียนไชยะวิทยา 31 53 35
175 011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 2 4 4
176 001 โรงเรียนกวางวา 0 0 0
177 143 โรงเรียนป้วยมิ้ง 17 36 20
178 144 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 7 12 7
179 145 โรงเรียนพุ่ยฮัว 13 23 15
180 176 โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา 0 0 0
181 188 โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ 0 0 0
182 184 โรงเรียนอนุบาลเบญมาศ 0 0 0
183 196 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 0 0 0
184 194 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 3 3 3
185 195 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 0 0 0
186 193 โรงเรียนบ้านวงพระจันทร์ 0 0 0
187 190 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 0 0 0
188 192 โรงเรียนวัดท่าช้าง 0 0 0
189 199 โรงเรียนอนุบาลอบต.หนองบัว 0 0 0
190 198 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 0 0 0
191 191 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม(ศรีเสลี่ยมวิทยา) 0 0 0
192 197 โรงเรียนเทศบาลศรีนคร 0 0 0
193 008 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 0 0 0
194 009 โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการาม 0 0 0
195 010 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 0 0 0
196 007 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 9 40 17
197 006 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 0 0 0
รวม 1299 2573 1765
4338

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]