หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 31 18 64.29% 7 25% 2 7.14% 1 3.57% 28
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 25 18 81.82% 4 18.18% 0 0% 0 0% 22
3 โรงเรียนบ้านกลางดง 35 15 60% 5 20% 5 20% 0 0% 25
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 35 13 44.83% 7 24.14% 5 17.24% 4 13.79% 29
5 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 33 13 50% 6 23.08% 3 11.54% 4 15.38% 26
6 โรงเรียนบ้านสุเม่น 28 12 54.55% 2 9.09% 7 31.82% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนบ้านผาเวียง 18 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
8 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 37 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
9 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 18 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
10 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
11 โรงเรียนไชยะวิทยา 31 9 42.86% 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 21
12 โรงเรียนบ้านสารจิตร 23 9 40.91% 7 31.82% 2 9.09% 4 18.18% 22
13 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 27 9 52.94% 2 11.76% 2 11.76% 4 23.53% 17
14 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 14 9 64.29% 1 7.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
15 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 17 9 56.25% 1 6.25% 2 12.5% 4 25% 16
16 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 26 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
17 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 24 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 20 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
19 โรงเรียนบ้านสันติสุข 13 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
20 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 13 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
21 โรงเรียนบ้านป่าเลา 17 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 5 31.25% 16
22 โรงเรียนบ้านธารชะอม 14 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
23 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 11 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
24 โรงเรียนบ้านสันหีบ 18 6 35.29% 3 17.65% 4 23.53% 4 23.53% 17
25 โรงเรียนบ้านวังตามน 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
26 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 9 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
27 โรงเรียนบ้านแก่ง 13 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 16 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
29 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
30 โรงเรียนวัดคลองกระจง 8 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
31 โรงเรียนวัดปากน้ำ 23 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
32 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 12 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านซ่าน 11 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
34 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
35 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
36 โรงเรียนป้วยมิ้ง 17 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 9 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านแม่ราก 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านบึงบอน 14 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 6 50% 12
42 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 10 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
43 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
44 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
45 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 18 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
46 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 15 3 25% 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 12
47 โรงเรียนบ้านขอนซุง 19 3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 14
48 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 10 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 10 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 15 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนบ้านแม่คุ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านปากสาน 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
53 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 9 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 14 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
58 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
59 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 10 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านหนองแหน 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านวังยายมาก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 7 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านตึก 12 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
64 โรงเรียนพุ่ยฮัว 13 2 16.67% 2 16.67% 6 50% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนวัดศรีสังวร 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนบ้านห้วยตม 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านปางสา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านวังแร่ 9 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
74 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านลำโชค 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
78 โรงเรียนบ้านร้องตลาด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 25 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 5 55.56% 9
81 โรงเรียนบ้านเขาทอง 11 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
82 โรงเรียนบ้านนาพง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านดงย่าปา 8 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 8 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
86 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านวังธาร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดภูนก 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านนา 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านดงคู่ 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดแสนตอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
101 โรงเรียนเชิงผา 7 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดเกาะ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดป่าถ่อน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านแม่สำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดเกาะน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านวังทอง 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
119 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 7 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 6 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
122 โรงเรียนวัดกรงทอง 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
126 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
131 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนหนองช้าง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านบึงงาม 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านท่าชัย 6 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
137 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
141 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 4 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
143 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
144 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
145 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
147 โรงเรียนบ้านสะท้อ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
148 โรงเรียนบ้านแม่สาน 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
149 โรงเรียนวัดเตว็ดใน 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
150 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]