สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 7 6 7 20 19 11 3 2 33
2 บ้านตลิ่งชัน 6 2 2 10 11 2 4 5 17
3 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 4 5 0 9 11 3 3 0 17
4 บ้านห้วยไคร้ 4 4 0 8 7 2 2 0 11
5 บ้านน้ำพุ 4 3 0 7 4 2 2 1 8
6 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 4 1 0 5 3 1 3 0 7
7 บ้านน้ำเรื่อง 3 4 5 12 11 4 3 3 18
8 บึงหญ้า 3 4 2 9 7 1 0 1 8
9 วัดหางตลาด 3 3 1 7 7 3 1 0 11
10 บ้านวังน้ำขาว 3 2 2 7 5 1 2 0 8
11 บ้านคลองตะเข้ 3 1 0 4 5 0 1 0 6
12 บ้านลานกระบือ 2 6 2 10 9 0 1 1 10
13 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 2 2 2 6 9 5 3 2 17
14 บ้านเนินประดู่ 2 1 3 6 6 0 0 0 6
15 กวางตง 2 1 1 4 5 12 6 8 23
16 บ้านหนองตลับ 2 1 0 3 4 0 0 1 4
17 บ้านหนองมะเกลือ 2 1 0 3 3 3 3 2 9
18 บ้านวังกร่าง 2 0 2 4 3 2 1 2 6
19 บ้านวังโคนเปือย 2 0 2 4 2 1 1 1 4
20 บ้านเขาทองผางับ 2 0 1 3 4 2 2 2 8
21 บ้านป่าสัก 2 0 1 3 3 3 1 1 7
22 บ้านหนองเฒ่า 2 0 1 3 3 0 0 0 3
23 บ้านหนองจิกตีนเนิน 2 0 0 2 3 0 0 2 3
24 วัดมุจลินทาราม 2 0 0 2 2 2 0 2 4
25 บ้านนากาหลง 2 0 0 2 2 1 2 1 5
26 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 2 0 0 2 2 1 0 1 3
27 วัดคุ้งยางใหญ่ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
28 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 2 0 0 2 2 1 0 0 3
29 บ้านลานทอง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1 3 3 7 3 5 3 6 11
31 บ้านวังไทร 1 3 1 5 4 2 0 1 6
32 บ้านปากคลองร่วม 1 2 1 4 3 3 2 1 8
33 บ้านหนองกระดิ่ง 1 2 1 4 1 3 0 2 4
34 วัดท่าฉนวน 1 2 0 3 3 0 2 1 5
35 วัดปากพระ 1 1 4 6 4 3 3 2 10
36 วัดคุ้งยาง 1 1 2 4 6 2 1 1 9
37 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1 1 1 3 4 4 0 1 8
38 วัดปรักรัก 1 1 1 3 2 1 2 0 5
39 บ้านยางเมือง 1 1 0 2 3 0 1 0 4
40 วัดตาลเตี้ย 1 1 0 2 2 0 3 0 5
41 บ้านใหม่เจริญผล 1 1 0 2 2 0 1 0 3
42 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1 0 2 3 3 0 0 0 3
43 บ้านดงเดือย 1 0 2 3 1 1 2 3 4
44 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 1 0 1 2 3 0 1 0 4
45 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1 0 1 2 2 2 1 0 5
46 วัดกกแรต 1 0 0 1 3 3 0 4 6
47 บ้านปากแคว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านวังแดด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านด่าน 1 0 0 1 0 0 1 0 1
50 บ้านขุนนาวัง 0 3 1 4 4 5 3 4 12
51 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 0 2 0 2 1 2 0 0 3
52 บ้านวังทองแดง 0 1 3 4 1 3 0 2 4
53 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 0 1 1 2 2 1 2 2 5
54 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 0 1 1 2 1 1 1 1 3
55 บ้านวังขวัญ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
56 บ้านประดู่เฒ่า 0 1 0 1 2 1 1 0 4
57 บ้านโป่งแค 0 1 0 1 2 1 0 2 3
58 บ้านวังหิน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
59 วัดเสาหิน 0 1 0 1 2 0 0 1 2
60 บ้านนาเชิงคีรี 0 1 0 1 1 2 0 0 3
61 วัดศรีเมือง 0 1 0 1 1 1 3 0 5
62 วัดยางเอน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
63 บ้านคลองไผ่งาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านวังหาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านป่ามะม่วง 0 1 0 1 1 0 1 1 2
66 บ้านใหม่สุขเกษม 0 1 0 1 1 0 1 1 2
67 บ้านกล้วย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
68 บ้านวังลึก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 อนุบาลกงไกรลาศ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านหนองเสาเถียร 0 1 0 1 0 2 0 0 2
71 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 0 0 2 2 3 3 0 0 6
72 ศรีคีรีมาศวิทยา 0 0 2 2 1 5 0 2 6
73 บ้านวังวน 0 0 2 2 0 2 2 0 4
74 วัดหนองตาโชติ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
75 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 0 0 1 1 1 1 1 2 3
76 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
77 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 0 0 1 1 0 1 1 0 2
78 วัดโบสถ์ 0 0 1 1 0 0 2 0 2
79 บ้านหนองสามพญา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
80 บ้านลำคลองยาง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
81 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
82 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
83 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
84 บ้านยางแหลม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
85 บ้านนาไผ่ล้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
86 บ้านหนองตม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
87 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
88 บ้านปากคลอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านลานเอื้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
93 บ้านดอนสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
94 บ้านนาสระลอย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 บ้านป้อมประชานุกูล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
96 บ้านวังตะคร้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
97 บ้านหนองตูม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 บ้านโว้งบ่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 วัดทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านคลองน้ำเย็น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102 อนุบาลเมืองสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103 วัดเต่าทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 100 90 71 261 248 145 105 83 498