สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 19 11 3 2 33
2 บ้านน้ำเรื่อง 11 4 3 3 18
3 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 11 3 3 0 17
4 บ้านตลิ่งชัน 11 2 4 5 17
5 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 9 5 3 2 17
6 บ้านลานกระบือ 9 0 1 1 10
7 วัดหางตลาด 7 3 1 0 11
8 บ้านห้วยไคร้ 7 2 2 0 11
9 บึงหญ้า 7 1 0 1 8
10 วัดคุ้งยาง 6 2 1 1 9
11 บ้านเนินประดู่ 6 0 0 0 6
12 กวางตง 5 12 6 8 23
13 บ้านวังน้ำขาว 5 1 2 0 8
14 บ้านคลองตะเข้ 5 0 1 0 6
15 บ้านขุนนาวัง 4 5 3 4 12
16 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 4 4 0 1 8
17 วัดปากพระ 4 3 3 2 10
18 บ้านเขาทองผางับ 4 2 2 2 8
19 บ้านน้ำพุ 4 2 2 1 8
20 บ้านวังไทร 4 2 0 1 6
21 บ้านหนองตลับ 4 0 0 1 4
22 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 3 5 3 6 11
23 บ้านหนองมะเกลือ 3 3 3 2 9
24 บ้านปากคลองร่วม 3 3 2 1 8
25 บ้านป่าสัก 3 3 1 1 7
26 วัดกกแรต 3 3 0 4 6
27 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 3 3 0 0 6
28 บ้านวังกร่าง 3 2 1 2 6
29 บ้านวังขวัญ 3 2 1 0 6
30 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 3 1 3 0 7
31 วัดท่าฉนวน 3 0 2 1 5
32 บ้านยางเมือง 3 0 1 0 4
33 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 3 0 1 0 4
34 บ้านหนองจิกตีนเนิน 3 0 0 2 3
35 บ้านหนองเฒ่า 3 0 0 0 3
36 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
37 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 2 2 1 0 5
38 วัดมุจลินทาราม 2 2 0 2 4
39 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 2 1 2 2 5
40 บ้านนากาหลง 2 1 2 1 5
41 วัดปรักรัก 2 1 2 0 5
42 บ้านวังโคนเปือย 2 1 1 1 4
43 บ้านประดู่เฒ่า 2 1 1 0 4
44 บ้านโป่งแค 2 1 0 2 3
45 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 2 1 0 1 3
46 วัดคุ้งยางใหญ่ 2 1 0 0 3
47 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 2 1 0 0 3
48 บ้านวังหิน 2 1 0 0 3
49 บ้านหนองสามพญา 2 1 0 0 3
50 วัดตาลเตี้ย 2 0 3 0 5
51 บ้านใหม่เจริญผล 2 0 1 0 3
52 วัดเสาหิน 2 0 0 1 2
53 บ้านลานทอง 2 0 0 0 2
54 วัดหนองตาโชติ 2 0 0 0 2
55 ศรีคีรีมาศวิทยา 1 5 0 2 6
56 บ้านหนองกระดิ่ง 1 3 0 2 4
57 บ้านวังทองแดง 1 3 0 2 4
58 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1 2 0 0 3
59 บ้านนาเชิงคีรี 1 2 0 0 3
60 วัดศรีเมือง 1 1 3 0 5
61 บ้านดงเดือย 1 1 2 3 4
62 บ้านลำคลองยาง 1 1 2 0 4
63 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1 1 1 2 3
64 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1 1 1 1 3
65 วัดยางเอน 1 1 0 1 2
66 บ้านคลองไผ่งาม 1 1 0 0 2
67 บ้านวังหาด 1 1 0 0 2
68 บ้านป่ามะม่วง 1 0 1 1 2
69 บ้านใหม่สุขเกษม 1 0 1 1 2
70 บ้านกล้วย 1 0 1 0 2
71 บ้านปากแคว 1 0 0 0 1
72 บ้านวังแดด 1 0 0 0 1
73 บ้านวังลึก 1 0 0 0 1
74 อนุบาลกงไกรลาศ 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
76 บ้านวังวน 0 2 2 0 4
77 บ้านหนองเสาเถียร 0 2 0 0 2
78 บ้านหนองกระทุ่ม 0 2 0 0 2
79 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 0 2 0 0 2
80 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 0 1 2 1 3
81 บ้านยางแหลม 0 1 1 1 2
82 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 0 1 1 0 2
83 บ้านนาไผ่ล้อม 0 1 1 0 2
84 บ้านหนองตม 0 1 1 0 2
85 บ้านเนินพยอม 0 1 1 0 2
86 บ้านปากคลอง 0 1 0 0 1
87 บ้านลานเอื้อง 0 1 0 0 1
88 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 0 1 0 0 1
89 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 0 1
90 วัดโบสถ์ 0 0 2 0 2
91 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 2 0 2
92 บ้านด่าน 0 0 1 0 1
93 บ้านดอนสำโรง 0 0 1 0 1
94 บ้านนาสระลอย 0 0 1 0 1
95 บ้านป้อมประชานุกูล 0 0 1 0 1
96 บ้านวังตะคร้อ 0 0 1 0 1
97 บ้านหนองตูม 0 0 1 0 1
98 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 0 1 0 1
99 บ้านโว้งบ่อ 0 0 1 0 1
100 วัดทุ่ง 0 0 1 0 1
101 บ้านคลองน้ำเย็น 0 0 0 1 0
102 อนุบาลเมืองสุโขทัย 0 0 0 1 0
103 วัดเต่าทอง 0 0 0 0 0
รวม 248 145 105 83 581