สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 19 11 3 2 33
2 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 12 5 4 2 21
3 วัดหางตลาด 12 3 1 0 16
4 บ้านน้ำเรื่อง 11 4 3 3 18
5 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 11 3 3 0 17
6 บ้านตลิ่งชัน 11 2 4 5 17
7 บ้านวังน้ำขาว 11 1 2 0 14
8 บ้านห้วยไคร้ 10 3 2 0 15
9 บ้านลานกระบือ 10 0 1 1 11
10 บึงหญ้า 7 1 0 1 8
11 วัดคุ้งยาง 6 3 1 1 10
12 บ้านเนินประดู่ 6 0 0 0 6
13 กวางตง 5 12 6 8 23
14 บ้านวังไทร 5 2 0 1 7
15 บ้านคลองตะเข้ 5 0 1 0 6
16 บ้านขุนนาวัง 4 5 3 4 12
17 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 4 4 0 1 8
18 วัดปากพระ 4 3 3 2 10
19 บ้านปากคลองร่วม 4 3 2 1 9
20 บ้านป่าสัก 4 3 1 1 8
21 วัดกกแรต 4 3 0 4 7
22 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 4 2 3 0 9
23 บ้านเขาทองผางับ 4 2 2 2 8
24 บ้านน้ำพุ 4 2 2 1 8
25 บ้านวังโคนเปือย 4 2 1 1 7
26 วัดปรักรัก 4 1 2 0 7
27 บ้านหนองตลับ 4 1 1 1 6
28 วัดท่าฉนวน 4 0 2 1 6
29 บ้านหนองเฒ่า 4 0 0 0 4
30 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 3 5 3 6 11
31 บ้านหนองมะเกลือ 3 5 3 2 11
32 บ้านหนองกระทุ่ม 3 3 0 0 6
33 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 3 3 0 0 6
34 บ้านวังกร่าง 3 2 1 2 6
35 บ้านวังขวัญ 3 2 1 0 6
36 บ้านวังหิน 3 1 0 0 4
37 บ้านยางเมือง 3 0 1 0 4
38 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 3 0 1 0 4
39 บ้านหนองจิกตีนเนิน 3 0 0 2 3
40 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
41 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 2 2 1 0 5
42 วัดมุจลินทาราม 2 2 0 2 4
43 บ้านนากาหลง 2 1 3 1 6
44 บ้านประดู่เฒ่า 2 1 3 0 6
45 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 2 1 2 2 5
46 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 2 1 1 0 4
47 บ้านโป่งแค 2 1 0 2 3
48 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 2 1 0 1 3
49 วัดคุ้งยางใหญ่ 2 1 0 0 3
50 บ้านหนองบัว 2 1 0 0 3
51 บ้านหนองสามพญา 2 1 0 0 3
52 วัดตาลเตี้ย 2 0 3 0 5
53 บ้านดอนสำโรง 2 0 1 0 3
54 บ้านใหม่เจริญผล 2 0 1 0 3
55 วัดเสาหิน 2 0 0 1 2
56 บ้านปากแคว 2 0 0 0 2
57 บ้านลานทอง 2 0 0 0 2
58 วัดหนองตาโชติ 2 0 0 0 2
59 ศรีคีรีมาศวิทยา 1 5 0 2 6
60 บ้านหนองกระดิ่ง 1 3 0 2 4
61 บ้านวังทองแดง 1 3 0 2 4
62 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1 2 0 0 3
63 บ้านนาเชิงคีรี 1 2 0 0 3
64 วัดศรีเมือง 1 1 3 0 5
65 บ้านดงเดือย 1 1 2 3 4
66 บ้านลำคลองยาง 1 1 2 0 4
67 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1 1 1 2 3
68 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1 1 1 1 3
69 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1 1 1 0 3
70 วัดยางเอน 1 1 0 1 2
71 บ้านคลองไผ่งาม 1 1 0 0 2
72 บ้านวังหาด 1 1 0 0 2
73 บ้านป่ามะม่วง 1 0 1 1 2
74 บ้านใหม่สุขเกษม 1 0 1 1 2
75 บ้านกล้วย 1 0 1 0 2
76 บ้านวังแดด 1 0 0 0 1
77 บ้านวังลึก 1 0 0 0 1
78 อนุบาลกงไกรลาศ 1 0 0 0 1
79 บ้านลานเอื้อง 0 2 2 0 4
80 บ้านวังวน 0 2 2 0 4
81 บ้านหนองเสาเถียร 0 2 0 0 2
82 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 0 2 0 0 2
83 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 0 1 2 1 3
84 บ้านยางแหลม 0 1 1 1 2
85 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 0 1 1 0 2
86 บ้านนาไผ่ล้อม 0 1 1 0 2
87 บ้านหนองตม 0 1 1 0 2
88 บ้านเนินพยอม 0 1 1 0 2
89 บ้านปากคลอง 0 1 0 0 1
90 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 0 1 0 0 1
91 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 0 1
92 วัดโบสถ์ 0 0 2 0 2
93 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 2 0 2
94 บ้านด่าน 0 0 1 0 1
95 วัดดงยาง 0 0 1 0 1
96 บ้านโว้งบ่อ 0 0 1 0 1
97 บ้านนาสระลอย 0 0 1 0 1
98 บ้านป้อมประชานุกูล 0 0 1 0 1
99 บ้านวังตะคร้อ 0 0 1 0 1
100 บ้านหนองตูม 0 0 1 0 1
101 วัดทุ่ง 0 0 1 0 1
102 บ้านคลองน้ำเย็น 0 0 0 1 0
103 อนุบาลเมืองสุโขทัย 0 0 0 1 0
104 วัดเต่าทอง 0 0 0 0 0
105 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0 0
รวม 286 156 114 83 639