หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 100 โรงเรียนบึงหญ้า 14 41 27
2 006 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 17 78 37
3 007 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 5 4
4 009 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 0 0 0
5 011 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 22 93 38
6 010 โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 0 0 0
7 013 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 7 9 8
8 014 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 2 2 2
9 015 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 0 0 0
10 016 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 3 5 5
11 017 โรงเรียนบ้านจอมสังข์ 0 0 0
12 018 โรงเรียนบ้านดงเดือย 17 31 20
13 019 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 3 6 4
14 020 โรงเรียนบ้านด่าน 2 4 2
15 021 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 30 53 40
16 022 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 7 13 10
17 023 โรงเรียนบ้านนากาหลง 8 14 10
18 027 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 1 2 2
19 024 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 4 20 7
20 026 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
21 025 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม 2 3 3
22 028 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 16 43 25
23 030 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 2 2 2
24 029 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 30 58 43
25 034 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0
26 035 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 2 7 4
27 037 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 6 8 8
28 041 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1 1 1
29 039 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 10 17 15
30 040 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 0 0 0
31 042 โรงเรียนบ้านปากแคว 6 12 8
32 043 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 6 8 7
33 044 โรงเรียนบ้านป่าสัก 11 21 17
34 038 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 2 16 3
35 048 โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 0 0 0
36 050 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 3 22 8
37 052 โรงเรียนบ้านยางเมือง 5 38 6
38 051 โรงเรียนบ้านยางแดน 0 0 0
39 053 โรงเรียนบ้านยางแหลม 3 6 3
40 054 โรงเรียนบ้านราวรังงาม 0 0 0
41 055 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 22 56 32
42 056 โรงเรียนบ้านลานทอง 3 11 6
43 057 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 6 8 7
44 058 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 6 27 9
45 102 โรงเรียนบ้านวังกร่าง 8 12 9
46 059 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 7 23 11
47 060 โรงเรียนบ้านวังขวาก 1 1 1
48 064 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1 6 1
49 063 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 6 11 8
50 065 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 6 9 6
51 067 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 21 34 29
52 068 โรงเรียนบ้านวังลึก 2 7 3
53 069 โรงเรียนบ้านวังวน 5 13 8
54 070 โรงเรียนบ้านวังหาด 3 10 6
55 071 โรงเรียนบ้านวังหิน 6 12 10
56 062 โรงเรียนบ้านวังแดด 1 10 3
57 061 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 9 19 14
58 066 โรงเรียนบ้านวังไทร 12 29 18
59 073 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 2 2 2
60 074 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 0 0 0
61 075 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 14 36 16
62 076 โรงเรียนบ้านสำนัก 0 0 0
63 078 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 6 9 6
64 079 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 7 16 10
65 080 โรงเรียนบ้านหนองจัง 0 0 0
66 081 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 5 10 8
67 083 โรงเรียนบ้านหนองตม 2 4 4
68 084 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 11 21 15
69 085 โรงเรียนบ้านหนองตูม 1 1 1
70 087 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 16 10
71 086 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 5 17 9
72 088 โรงเรียนบ้านหนองพยอม 0 0 0
73 089 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 13 26 20
74 091 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
75 092 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 0 0 0
76 093 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 3 14 8
77 095 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 2 2
78 082 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 4 12 8
79 094 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 4 12 8
80 090 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 2 4 3
81 096 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 23 49 34
82 008 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 3 4 4
83 012 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 12 27 17
84 031 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 6 17 11
85 032 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 2 2 2
86 033 โรงเรียนบ้านเนินยาง 0 0 0
87 046 โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 0 0 0
88 049 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 30 68 38
89 045 โรงเรียนบ้านโป่งแค 5 15 9
90 047 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 0 0 0
91 072 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 5 8 7
92 099 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 6 13 6
93 097 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 7 8 8
94 098 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 3 8 3
95 077 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 5 8 5
96 101 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 5 9 5
97 103 โรงเรียนวัดกกแรต 12 34 18
98 105 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 13 29 19
99 104 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 5 13 7
100 106 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 37 75 56
101 107 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 3 9 6
102 109 โรงเรียนวัดดงยาง 2 3 3
103 110 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 1 8 2
104 111 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 5 10 6
105 114 โรงเรียนวัดทุ่ง 5 13 7
106 113 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 7 12 9
107 116 โรงเรียนวัดปรักรัก 8 22 15
108 117 โรงเรียนวัดปากพระ 17 30 25
109 118 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 8 18 15
110 119 โรงเรียนวัดยางเอน 3 7 4
111 120 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 2 5 3
112 121 โรงเรียนวัดลัดทรายมูล 0 0 0
113 122 โรงเรียนวัดศรีเมือง 5 17 10
114 123 โรงเรียนวัดสงฆาราม 0 0 0
115 125 โรงเรียนวัดหนองกก 3 3 3
116 126 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 2 12 6
117 127 โรงเรียนวัดหางตลาด 25 56 40
118 108 โรงเรียนวัดเชตุพน 0 0 0
119 112 โรงเรียนวัดเต่าทอง 7 13 10
120 124 โรงเรียนวัดเสาหิน 5 7 7
121 115 โรงเรียนวัดโบสถ์ 4 15 5
122 128 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 0 0 0
123 129 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 13 33 21
124 130 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 12 23 14
125 131 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 3 7 5
126 133 โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 0 0 0
127 134 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 4 7 6
128 136 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 1 3 2
129 138 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 9 21 12
130 139 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 26 48 34
131 142 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 41 104 64
132 140 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 5 5 5
133 003 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 6 12 7
134 135 โรงเรียนเหมืองตามุก 0 0 0
135 002 โรงเรียนกวางตง 36 96 62
136 132 โรงเรียนสายธรรม 0 0 0
137 137 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง 0 0 0
138 141 โรงเรียนอนุบาลสายธรรม 0 0 0
139 005 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 0 0 0
140 004 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 0 0 0
รวม 902 2144 1337
3481

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ นายชนินทร์ สุรินแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทร 089-265-9907 E-mail : noomninja@hotmail.com ประสานงานกิจกรรม ศน.มะลิ ตุ้มบุตร โทร 085-7347373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]