หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 41 19 54.29% 11 31.43% 3 8.57% 2 5.71% 35
2 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 37 12 52.17% 5 21.74% 4 17.39% 2 8.7% 23
3 โรงเรียนวัดหางตลาด 25 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
4 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 30 11 52.38% 4 19.05% 3 14.29% 3 14.29% 21
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 26 11 64.71% 3 17.65% 3 17.65% 0 0% 17
6 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 30 11 50% 2 9.09% 4 18.18% 5 22.73% 22
7 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 21 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 23 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
9 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 22 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
10 โรงเรียนบึงหญ้า 14 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
11 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 13 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
12 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
13 โรงเรียนกวางตง 36 5 16.13% 12 38.71% 6 19.35% 8 25.81% 31
14 โรงเรียนบ้านวังไทร 12 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
15 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
16 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 22 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 16
17 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
18 โรงเรียนวัดปากพระ 17 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
19 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
20 โรงเรียนบ้านป่าสัก 11 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
21 โรงเรียนวัดกกแรต 12 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 4 36.36% 11
22 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 17 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
23 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 12 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
24 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 16 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
25 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
26 โรงเรียนวัดปรักรัก 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
27 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 11 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
28 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
29 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
30 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 30 3 17.65% 5 29.41% 3 17.65% 6 35.29% 17
31 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 13 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
32 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านวังกร่าง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
35 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านวังหิน 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
38 โรงเรียนบ้านยางเมือง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
40 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
42 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 8 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
43 โรงเรียนบ้านนากาหลง 8 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
44 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
45 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 12 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
46 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
47 โรงเรียนบ้านโป่งแค 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
48 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
49 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 7 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
55 โรงเรียนวัดเสาหิน 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
56 โรงเรียนบ้านปากแคว 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านลานทอง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 13 1 12.5% 5 62.5% 0 0% 2 25% 8
60 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
61 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
62 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดศรีเมือง 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านดงเดือย 17 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
66 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
67 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
68 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 14 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
69 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดยางเอน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านวังหาด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 6 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
74 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 6 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านวังลึก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านวังแดด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 6 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านวังวน 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านยางแหลม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านหนองตม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดโบสถ์ 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านด่าน 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านหนองตูม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดดงยาง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดทุ่ง 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
103 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
104 โรงเรียนวัดเต่าทอง 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
105 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ นายชนินทร์ สุรินแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทร 089-265-9907 E-mail : noomninja@hotmail.com ประสานงานกิจกรรม ศน.มะลิ ตุ้มบุตร โทร 085-7347373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]