หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 59 35 60.34% 16 27.59% 7 12.07% 0 0% 58
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 38 30 78.95% 6 15.79% 2 5.26% 0 0% 38
3 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 33 26 78.79% 5 15.15% 1 3.03% 1 3.03% 33
4 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 34 22 66.67% 7 21.21% 2 6.06% 2 6.06% 33
5 โรงเรียนบ้านดอนมูล 29 20 71.43% 6 21.43% 1 3.57% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 30 19 67.86% 7 25% 0 0% 2 7.14% 28
7 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 24 17 73.91% 3 13.04% 3 13.04% 0 0% 23
8 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 27 16 59.26% 8 29.63% 3 11.11% 0 0% 27
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 30 15 50% 11 36.67% 3 10% 1 3.33% 30
10 โรงเรียนบ้านดู่ 22 15 68.18% 3 13.64% 2 9.09% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
12 โรงเรียนบ้านสระ 35 13 40.63% 10 31.25% 5 15.63% 4 12.5% 32
13 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 27 13 59.09% 4 18.18% 1 4.55% 4 18.18% 22
14 โรงเรียนบ้านยางขาม 25 12 48% 9 36% 4 16% 0 0% 25
15 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 25 12 48% 9 36% 1 4% 3 12% 25
16 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 21 12 57.14% 4 19.05% 3 14.29% 2 9.52% 21
17 โรงเรียนบ้านจำบอน 21 12 57.14% 3 14.29% 1 4.76% 5 23.81% 21
18 โรงเรียนบ้านสถาน 21 12 63.16% 3 15.79% 1 5.26% 3 15.79% 19
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 23 11 50% 6 27.27% 3 13.64% 2 9.09% 22
20 โรงเรียนบ้านสันติสุข 21 11 52.38% 6 28.57% 3 14.29% 1 4.76% 21
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 20 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
22 โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 30 10 38.46% 7 26.92% 4 15.38% 5 19.23% 26
23 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 21 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
24 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 20 9 52.94% 8 47.06% 0 0% 0 0% 17
25 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 15 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
26 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 20 8 44.44% 10 55.56% 0 0% 0 0% 18
29 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 19 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 16 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
31 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 16 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
32 โรงเรียนปาณัทคุณา 16 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
33 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 14 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนอนุบาลปง 14 8 57.14% 2 14.29% 4 28.57% 0 0% 14
36 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 14 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 16 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
41 โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนบ้านม่วง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านร่องแมด 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
45 โรงเรียนบ้านสบขาม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านปี้ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
51 โรงเรียนชัยชุมภู 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านป่าสัก 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านฮวก 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านแบ่ง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 12 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
62 โรงเรียนบ้านจุน 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนบ้านแก 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 10 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
66 โรงเรียนบ้านสันหลวง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 10 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
70 โรงเรียนบ้านหย่วน 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 15 3 20% 6 40% 3 20% 3 20% 15
74 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
75 โรงเรียนบ้านผาลาด 9 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
76 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านสักลอ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านแวน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนปัวพิทยา 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
82 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านหลวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านดอนลาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านผาฮาว 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนบ้านน้ำจุน 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
94 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
96 โรงเรียนบ้านวังบง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านควรดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านสบบง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านบุญยืน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านสา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านปงสนุก 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหนุน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
114 โรงเรียนบ้านนาบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านปง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านปัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านปางผักหม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านฝายกวาง 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
122 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านแฮะ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
125 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
127 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
131 โรงเรียนบ้านปางวัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.088-2605939 ID Line : noomsornor E-Mail : piyanat@phayao2.go.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]