สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไร่อ้อย 31 6 1 0 38
2 บ้านภูเงิน 25 5 3 3 33
3 อนุบาลพะเยา 19 1 2 0 22
4 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 17 1 4 2 22
5 บ้านจำไก่ 16 9 2 1 27
6 บ้านต๋อม 16 4 9 4 29
7 บ้านดง 13 4 5 2 22
8 บ้านดงอินตา 12 6 1 0 19
9 บ้านค่า 11 4 3 2 18
10 ชุมชนบ้านแม่ใส 11 3 2 1 16
11 บ้านปาง 10 3 4 1 17
12 บ้านร่องห้า 10 3 2 2 15
13 บ้านปางงุ้น 9 8 2 3 19
14 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 9 6 1 1 16
15 บ้านอิงโค้ง 9 4 3 1 16
16 บ้านดงบุญนาค 9 1 2 1 12
17 บ้านปิน 9 0 2 1 11
18 บ้านแม่กา 8 6 4 1 18
19 บ้านร่องจว้า 8 4 3 0 15
20 อนุบาลภูกามยาว 7 4 1 1 12
21 บ้านห้วยแก้ว 7 3 2 0 12
22 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 7 2 0 0 9
23 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 7 1 0 0 8
24 บ้านหนองหล่ม 6 6 5 0 17
25 บ้านห้วยบง 6 6 2 3 14
26 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 6 5 2 0 13
27 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 6 4 2 1 12
28 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 6 2 1 0 9
29 บ้านร่องคำ 6 1 1 0 8
30 บ้านเหล่า 6 1 0 0 7
31 บ้านค่าบน 6 0 0 0 6
32 เจริญใจ 5 2 2 0 9
33 ชุมชนบ้านแม่สุก 5 2 1 1 8
34 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 5 2 1 0 8
35 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 5 0 0 1 5
36 บ้านป่าตึง 5 0 0 0 5
37 บ้านป่าแฝกเหนือ 4 1 0 0 5
38 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 4 1 0 0 5
39 บ้านทุ่งต้นศรี 4 0 0 2 4
40 บ้านศาลา 4 0 0 0 4
41 บ้านต๊ำพระแล 3 9 4 1 16
42 บ้านโป่ง 3 3 0 0 6
43 บ้านแม่จว้า 3 1 0 0 4
44 บ้านแม่จว้าใต้ 3 1 0 0 4
45 บ้านป่าคา 3 1 0 0 4
46 บ้านสันเวียงใหม่ 3 0 1 1 4
47 บ้านถ้ำประชาบำรุง 3 0 0 2 3
48 บ้านแม่อิง 3 0 0 1 3
49 บ้านสันต้นผึ้ง 3 0 0 0 3
50 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 2 1 3 0 6
51 บ้านแม่นาเรือใต้ 2 1 1 0 4
52 บ้านสาง 2 1 1 0 4
53 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 2 0 0 0 2
54 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
55 บ้านทุ่งหลวง 2 0 0 0 2
56 บ้านจำป่าหวาย 1 7 3 2 11
57 บ้านม่วงคำ 1 1 1 1 3
58 บ้านใหม่ 1 1 0 0 2
59 บ้านป่าแฝกใต้ 1 1 0 0 2
60 บ้านเนินสมบูรณ์ 1 0 2 0 3
61 บ้านสันต้นม่วง 1 0 1 0 2
62 ชุมชนบ้านห้วยลาน 1 0 0 1 1
63 บ้านทุ่งป่าข่า 1 0 0 0 1
64 บ้านป่าสักสามัคคี 1 0 0 0 1
65 บ้านสันจกปก 1 0 0 0 1
66 บ้านหนองสระ 1 0 0 0 1
67 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1 0 0 0 1
68 บ้านไร่ 1 0 0 0 1
69 บ้านต๊ำเหล่า 1 0 0 0 1
70 บ้านห้วยเคียน 1 0 0 0 1
71 บ้านแม่พริก 1 0 0 0 1
72 ตำบลสันป่าม่วง 0 3 0 0 3
73 บ้านต๊ำดอนมูล 0 1 0 0 1
74 บ้านโพธิ์ทอง 0 1 0 0 1
75 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 0 0 2 0 2
76 บ้านวังขอนแดง 0 0 1 2 1
รวม 424 154 95 46 719