สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไร่อ้อย 36 6 1 0 43
2 บ้านภูเงิน 26 5 3 3 34
3 บ้านจำไก่ 19 10 2 1 31
4 อนุบาลพะเยา 19 1 2 0 22
5 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 18 1 4 2 23
6 บ้านต๋อม 16 4 9 4 29
7 บ้านดง 15 4 5 2 24
8 บ้านปิน 14 1 2 3 17
9 บ้านดงอินตา 13 7 1 0 21
10 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 11 6 1 1 18
11 บ้านค่า 11 4 3 2 18
12 บ้านร่องห้า 11 3 2 2 16
13 ชุมชนบ้านแม่ใส 11 3 2 1 16
14 บ้านปางงุ้น 10 8 2 3 20
15 บ้านปาง 10 4 4 1 18
16 บ้านดงบุญนาค 10 1 2 1 13
17 บ้านอิงโค้ง 9 4 3 1 16
18 บ้านร่องจว้า 9 4 3 0 16
19 บ้านแม่กา 8 6 4 1 18
20 บ้านห้วยบง 8 6 2 3 16
21 ชุมชนบ้านแม่สุก 8 3 1 1 12
22 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 8 2 0 0 10
23 บ้านเหล่า 8 1 0 0 9
24 บ้านหนองหล่ม 7 6 5 0 18
25 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 7 5 2 0 14
26 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 7 4 2 2 13
27 อนุบาลภูกามยาว 7 4 1 1 12
28 บ้านห้วยแก้ว 7 3 2 0 12
29 บ้านป่าตึง 7 1 0 0 8
30 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 7 1 0 0 8
31 บ้านค่าบน 7 0 0 0 7
32 เจริญใจ 6 2 2 0 10
33 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 6 2 1 0 9
34 บ้านร่องคำ 6 1 1 0 8
35 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 6 0 0 1 6
36 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 5 2 1 0 8
37 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 5 1 0 0 6
38 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 5 1 0 0 6
39 บ้านทุ่งต้นศรี 4 1 0 3 5
40 บ้านป่าคา 4 1 0 0 5
41 บ้านป่าแฝกเหนือ 4 1 0 0 5
42 บ้านศาลา 4 0 0 0 4
43 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 4 0 0 0 4
44 บ้านต๊ำพระแล 3 9 4 1 16
45 บ้านโป่ง 3 3 0 0 6
46 บ้านแม่นาเรือใต้ 3 1 1 0 5
47 บ้านถ้ำประชาบำรุง 3 1 0 2 4
48 บ้านแม่จว้า 3 1 0 0 4
49 บ้านแม่จว้าใต้ 3 1 0 0 4
50 บ้านสันเวียงใหม่ 3 0 1 1 4
51 บ้านแม่อิง 3 0 0 1 3
52 บ้านสันต้นผึ้ง 3 0 0 0 3
53 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 2 1 3 0 6
54 บ้านม่วงคำ 2 1 1 2 4
55 บ้านสาง 2 1 1 0 4
56 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 2 0 0 2 2
57 บ้านดอกคำใต้ 2 0 0 1 2
58 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 2 0 0 0 2
59 บ้านทุ่งหลวง 2 0 0 0 2
60 บ้านจำป่าหวาย 1 8 3 2 12
61 บ้านใหม่ 1 4 0 0 5
62 บ้านห้วยเคียน 1 3 0 1 4
63 บ้านไร่ 1 1 0 0 2
64 บ้านป่าแฝกใต้ 1 1 0 0 2
65 บ้านเนินสมบูรณ์ 1 0 2 0 3
66 บ้านสันต้นม่วง 1 0 1 0 2
67 ชุมชนบ้านห้วยลาน 1 0 0 1 1
68 บ้านต๊ำม่อน 1 0 0 0 1
69 บ้านทุ่งป่าข่า 1 0 0 0 1
70 บ้านป่าสักสามัคคี 1 0 0 0 1
71 บ้านสันจกปก 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองสระ 1 0 0 0 1
73 บ้านต๊ำเหล่า 1 0 0 0 1
74 บ้านแม่พริก 1 0 0 0 1
75 ตำบลสันป่าม่วง 0 4 0 1 4
76 บ้านวังขอนแดง 0 1 1 2 2
77 บ้านต๊ำดอนมูล 0 1 0 0 1
78 บ้านร่องปอ 0 1 0 0 1
79 บ้านโพธิ์ทอง 0 1 0 0 1
80 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 0 0 2 0 2
81 บ้านต๋อมดง 0 0 0 0 0
รวม 479 174 95 56 748