หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 120 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 4 7 6
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 17 38 28
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 2 11 4
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 15 28 15
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 18 49 29
6 008 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 6 20 9
7 019 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 4 12 5
8 020 โรงเรียนบ้านกาดถี 0 0 0
9 022 โรงเรียนบ้านค่า 21 39 27
10 021 โรงเรียนบ้านค่าบน 7 21 10
11 024 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 14 23 16
12 023 โรงเรียนบ้านจำไก่ 34 73 52
13 028 โรงเรียนบ้านดง 28 48 39
14 026 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 14 30 21
15 027 โรงเรียนบ้านดงอินตา 22 61 36
16 029 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 3 5 4
17 030 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 2 6 4
18 031 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 8 18 11
19 032 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 6 10 9
20 035 โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล 1 1 1
21 036 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 20 46 20
22 037 โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 1 1 1
23 038 โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 1 1 1
24 034 โรงเรียนบ้านต๋อม 39 73 56
25 033 โรงเรียนบ้านต๋อมดง 1 3 2
26 040 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 10 23 12
27 041 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 6 6 6
28 042 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 8 12 8
29 043 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1 3 2
30 044 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 2 3 2
31 047 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 10 28 19
32 050 โรงเรียนบ้านปาง 19 48 31
33 049 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 25 44 34
34 056 โรงเรียนบ้านปิน 20 26 25
35 055 โรงเรียนบ้านปินเหนือ 0 0 0
36 048 โรงเรียนบ้านป่าคา 5 9 7
37 051 โรงเรียนบ้านป่าตึง 8 17 14
38 054 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1 3 2
39 053 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 5 8 6
40 052 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 2 6 3
41 059 โรงเรียนบ้านภูเงิน 40 73 53
42 060 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 8 17 13
43 071 โรงเรียนบ้านร่องคำ 9 16 10
44 073 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 17 35 19
45 074 โรงเรียนบ้านร่องปอ 1 2 2
46 075 โรงเรียนบ้านร่องห้า 19 38 24
47 072 โรงเรียนบ้านร้อง 0 0 0
48 078 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 6 11 8
49 079 โรงเรียนบ้านศาลา 4 6 6
50 081 โรงเรียนบ้านสันขวาง 0 0 0
51 082 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1 10 3
52 083 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 3 4 3
53 084 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 2 2 2
54 085 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 0 0 0
55 086 โรงเรียนบ้านสันป่างิ้ว 0 0 0
56 087 โรงเรียนบ้านสันป่าถ่อน 0 0 0
57 088 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
58 090 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 6 10 7
59 091 โรงเรียนบ้านสาง 4 9 7
60 092 โรงเรียนบ้านหนองลาว 0 0 0
61 093 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1 1 1
62 094 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 18 29 23
63 098 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0
64 099 โรงเรียนบ้านห้วยบง 20 35 25
65 096 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 5 9 7
66 097 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 2 4 3
67 095 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 14 30 17
68 103 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 18 45 32
69 025 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 6 19 7
70 045 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 3 4 3
71 100 โรงเรียนบ้านเหล่า 9 17 13
72 062 โรงเรียนบ้านแม่กา 20 42 29
73 061 โรงเรียนบ้านแม่กา(สาขาแม่ต๋ำน้อย) 0 0 0
74 064 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 4 9 6
75 063 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 4 8 6
76 066 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 0 0 0
77 068 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือ 0 0 0
78 067 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 5 20 11
79 069 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 3 2
80 070 โรงเรียนบ้านแม่อิง 4 6 4
81 065 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 7 23 10
82 057 โรงเรียนบ้านโป่ง 6 11 8
83 058 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1 3 2
84 102 โรงเรียนบ้านใหม่ 6 10 7
85 101 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 8 35 13
86 077 โรงเรียนบ้านไร่ 2 2 2
87 076 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 44 89 67
88 112 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 8 16 9
89 114 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 23 80 37
90 115 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 14 20 16
91 116 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 19 31 23
92 117 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 19 38 26
93 001 โรงเรียนเจริญใจ 11 21 16
94 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 26 51 40
95 104 โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา 0 0 0
96 105 โรงเรียนประชาบำรุง 0 0 0
97 106 โรงเรียนปิยมาตรย์ 0 0 0
98 107 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 0 0 0
99 108 โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 0 0 0
100 109 โรงเรียนสุนทรารม 0 0 0
101 110 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 0 0 0
102 111 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 0 0 0
103 113 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก 0 0 0
104 118 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 0 0 0
105 009 โรงเรียนเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค 0 0 0
106 010 โรงเรียนเทคโนโลยีพะเยา 0 0 0
107 011 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิราช 0 0 0
108 007 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 0 0 0
109 012 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 0 0 0
110 013 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 0 0 0
111 014 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 0 0 0
112 015 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0
113 016 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 0 0 0
114 017 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 0 0 0
รวม 858 1804 1199
3003

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายบุญเรียบ มองมูล โทร. 089 758 4979
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]