หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 44 36 83.72% 6 13.95% 1 2.33% 0 0% 43
2 โรงเรียนบ้านภูเงิน 40 26 70.27% 5 13.51% 3 8.11% 3 8.11% 37
3 โรงเรียนบ้านจำไก่ 34 19 59.38% 10 31.25% 2 6.25% 1 3.13% 32
4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 23 19 86.36% 1 4.55% 2 9.09% 0 0% 22
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 26 18 72% 1 4% 4 16% 2 8% 25
6 โรงเรียนบ้านต๋อม 39 16 48.48% 4 12.12% 9 27.27% 4 12.12% 33
7 โรงเรียนบ้านดง 28 15 57.69% 4 15.38% 5 19.23% 2 7.69% 26
8 โรงเรียนบ้านปิน 20 14 70% 1 5% 2 10% 3 15% 20
9 โรงเรียนบ้านดงอินตา 22 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
10 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 19 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนบ้านค่า 21 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
12 โรงเรียนบ้านร่องห้า 19 11 61.11% 3 16.67% 2 11.11% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 18 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 25 10 43.48% 8 34.78% 2 8.7% 3 13.04% 23
15 โรงเรียนบ้านปาง 19 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 14 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 18 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 17 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
19 โรงเรียนบ้านแม่กา 20 8 42.11% 6 31.58% 4 21.05% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนบ้านห้วยบง 20 8 42.11% 6 31.58% 2 10.53% 3 15.79% 19
21 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 15 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนบ้านเหล่า 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 18 7 38.89% 6 33.33% 5 27.78% 0 0% 18
25 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 17 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 19 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
27 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 14 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 14 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านป่าตึง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านค่าบน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนเจริญใจ 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านร่องคำ 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
36 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
40 โรงเรียนบ้านป่าคา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านศาลา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 20 3 17.65% 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 17
45 โรงเรียนบ้านโป่ง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
48 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
51 โรงเรียนบ้านแม่อิง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
52 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 8 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
55 โรงเรียนบ้านสาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
57 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
58 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 14 1 7.14% 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 14
61 โรงเรียนบ้านใหม่ 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านไร่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
67 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
68 โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 6 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 6 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
77 โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านร่องปอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านต๋อมดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายบุญเรียบ มองมูล โทร. 089 758 4979
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]