แจ้งครูผู้ควบคุม กิจกรรมแข่งขันที่มีคอมพิวเตอร์
แจ้งครูผู้ควบคุม กิจกรรมแข่งขันที่มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์แข่งขันให้ผู้ควบคุมเตรียมคอมพิวเตอร์ (PC, Notebook) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาทำการแข่งขันเอง ทั้งนี้ก่อนการแข่งขัน คณะกรรมการจะตรวจสอบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมทำการแข่งขัน ดังนั้นควรมาก่อนเวลาทำการแข่งขัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 14:39 น.