ประชุมผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ ICT สพป.แพร่ เขต 2 ได้มีการจัดประชุมผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กำหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 15:13 น.