เตรียมคอมพิวเตอร์ประกอบการแข่งขัน
แจ้งครูผู้ควบคุม กิจกรรมแข่งขันที่มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน ทุกรายการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้ควบคุมเตรียมคอมพิวเตอร์ (PC, Notebook) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาทำการแข่งขันเอง ทั้งนี้ก่อนการแข่งขัน คณะกรรมการจะตรวจสอบคอมพิวเตอร์ให้พร้อม
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 11:32 น.