รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
ขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอน ตรวจสอบรายชื่อเป็นคณะกรรมการตัดสินให้แล้วเสร็จในวันที่ 14 กันยายน 2559 หลังเวลาเที่ยงคืนวันที่ 14 กันยายน 2559 ระบบแจ้งเป็นคณะกรรมการตัดสินจะปิด และให้ถือรายชื่อ ตามประกาศในวันดังกล่าว ถือว่าสิ้นสุดการแต่งตั้ง และให้ท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 14:50 น.