การประกวดร้องเพลงทุกรายการ
การประกวดร้องเพลงทุกรายการ ให้ครูผู้ควบคุมเตรียมไฟล์เพลงที่ตัดเสียงร้องออกให้เรียบร้อย ทั้งนี้ควรเตรียมไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คัดลอกลงในแผ่นซีดี คัดลอกลงในแฟลซไดร์ฟ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คอมพิวเตอร์อ่านไฟล์บนอุปกรณ์เหล่านั้น
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 14:42 น.