สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เด่นไชยประชานุกูล 8 3 3 14 12 5 4 2 21
2 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 6 6 3 15 11 8 2 1 21
3 บ้านแม่กระต๋อม 6 1 2 9 8 5 1 1 14
4 อนุพงศ์พัชรินทร์ 6 1 1 8 7 0 1 0 8
5 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 6 0 1 7 3 2 1 2 6
6 บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 4 5 14 10 15 9 8 34
7 บ้านบ่อแก้ว 5 2 1 8 10 2 2 4 14
8 บ้านวังเบอะ 5 2 0 7 9 1 2 2 12
9 วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 4 7 3 14 11 10 2 7 23
10 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 4 4 2 10 8 5 3 4 16
11 ปากจอกวิทยา 4 3 3 10 13 8 2 4 23
12 บ้านป่าคาป่าม่วง 4 3 1 8 7 7 3 5 17
13 บ้านแม่หลู้ 4 2 1 7 5 3 3 4 11
14 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 4 1 5 10 7 3 1 1 11
15 บ้านหาดรั่ว 4 1 1 6 5 6 1 4 12
16 บ้านแช่ฟ้า 4 1 0 5 3 2 0 3 5
17 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 4 0 0 4 4 0 3 1 7
18 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 3 5 4 12 11 10 3 2 24
19 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 5 2 10 9 5 1 5 15
20 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 3 4 5 12 13 3 2 6 18
21 บ้านสลก 3 3 2 8 8 6 4 10 18
22 บ้านไร่หลวง 3 2 0 5 5 1 2 1 8
23 เทพนารี 3 0 2 5 2 1 3 1 6
24 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 3 0 0 3 3 2 4 0 9
25 บ้านค้างปินใจ 2 4 1 7 10 3 0 2 13
26 บ้านนาพูน 2 3 3 8 8 11 6 5 25
27 บ้านนาปลากั้ง 2 2 0 4 3 0 1 2 4
28 บ้านห้วยไร่ 2 1 2 5 6 0 2 1 8
29 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 2 1 2 5 5 1 3 2 9
30 บ้านน้ำแรม 2 1 0 3 4 1 3 2 8
31 สูงเม่นวิทยาคาร 2 1 0 3 3 3 1 1 7
32 บ้านป่าไผ่ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
33 บ้านน้ำโค้ง 2 0 1 3 1 5 2 2 8
34 บ้านไทรย้อย 2 0 0 2 4 4 3 3 11
35 ระเบียบพิทยา 2 0 0 2 2 3 1 1 6
36 บ้านแม่ปาน 1 4 2 7 6 4 2 2 12
37 บ้านแม่แปง 1 3 3 7 5 7 3 2 15
38 บ้านแม่จั๊วะ 1 3 3 7 5 6 6 1 17
39 ประชารัฐวิทยาคาร 1 2 2 5 3 4 1 4 8
40 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 1 2 1 4 4 0 0 0 4
41 บ้านสวนหลวง 1 1 2 4 8 4 0 0 12
42 บ้านแหลง 1 1 1 3 3 4 3 1 10
43 บ้านผาสุก 1 1 1 3 3 1 0 1 4
44 บ้านม่วงคำ 1 1 0 2 4 4 1 0 9
45 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 1 0 2 3 1 0 1 4
46 บ้านป่าสักปางไม้ 1 0 1 2 1 4 2 3 7
47 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 1 0 1 2 1 3 1 2 5
48 วัดตอนิมิตร 1 0 1 2 1 2 1 4 4
49 บ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1 0 0 1 3 3 1 0 7
50 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 0 0 1 1 3 0 4 4
51 บ้านวังลึก 1 0 0 1 1 1 0 2 2
52 บ้านเวียงทอง 1 0 0 1 1 1 0 1 2
53 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1 0 0 1 1 0 2 2 3
54 บ้านแม่แฮด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านวังเลียง 0 2 2 4 5 3 1 2 9
56 บ้านเขื่อนสุนทร 0 2 2 4 3 6 0 2 9
57 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 0 2 2 4 3 2 1 1 6
58 วัดโชคเกษม 0 2 1 3 3 1 1 0 5
59 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 0 2 1 3 2 9 3 3 14
60 บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 0 2 0 2 5 7 9 3 21
61 บ้านวังกวาง 0 2 0 2 3 3 1 1 7
62 บ้านปงหัวหาด 0 2 0 2 2 0 2 0 4
63 บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) 0 2 0 2 2 0 1 0 3
64 บ้านแม่สิน 0 1 3 4 7 4 0 1 11
65 บ้านปงท่าข้าม 0 1 3 4 3 2 1 5 6
66 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 0 1 1 2 1 5 7 4 13
67 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 0 1 0 1 1 1 3 1 5
68 บ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
69 บ้านร่องกาศใต้ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
70 วัดพระหลวง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
71 บ้านนาใหม่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
72 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 0 1 0 1 0 2 0 2 2
73 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 0 1 1 3 2
74 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 0 1 0 1 0 1 0 0 1
75 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 0 1 0 1 0 1 0 0 1
76 พัทธกมลพิทยา 0 0 5 5 2 9 3 0 14
77 บ้านหัวดง 0 0 3 3 2 4 2 1 8
78 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 0 0 2 2 2 2 2 3 6
79 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 2 2 2 1 0 0 3
80 บ้านทุ่งตากล้า 0 0 1 1 2 2 1 1 5
81 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 0 0 1 1 2 2 1 0 5
82 บ้านปงพร้าว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
83 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 1 5 5 3 11
84 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 บ้านแก่งหลวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 บ้านวังวน 0 0 1 1 0 1 2 0 3
87 บ้านแม่บงเหนือ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
88 ดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 1 3 0 5
89 บ้านสบป้าก 0 0 0 0 1 0 2 1 3
90 บ้านแป้น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
91 บ้านแม่ยุ้น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
92 บ้านบ่อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
93 บ้านเด่นชุมพล 0 0 0 0 0 2 0 1 2
94 บ้านแม่ตื้ด 0 0 0 0 0 1 3 1 4
95 บ้านปางไฮ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
96 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
97 บ้านปากปาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 บ้านม่อน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
99 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 บ้านแม่ขมิง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
101 บ้านห้วยกูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านเปาปมดงยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
104 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
105 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านปางมะโอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านวังชิ้น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านแม่ขมวก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านแม่บงใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 145 123 108 376 352 291 181 177 824