สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เด่นไชยประชานุกูล 8 4 3 15 13 5 4 2 22
2 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 7 2 5 14 10 3 2 1 15
3 บ้านบ่อแก้ว 6 7 1 14 15 4 2 4 21
4 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 6 6 3 15 11 8 2 1 21
5 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 6 4 6 16 17 3 2 7 22
6 บ้านแม่กระต๋อม 6 2 2 10 10 5 1 1 16
7 อนุพงศ์พัชรินทร์ 6 1 1 8 7 0 1 0 8
8 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 6 1 1 8 5 4 3 1 12
9 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 6 0 1 7 3 2 1 2 6
10 วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 5 8 5 18 12 12 3 8 27
11 บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 4 5 14 10 18 9 8 37
12 บ้านวังเบอะ 5 2 0 7 9 1 2 2 12
13 ปากจอกวิทยา 4 4 3 11 14 9 2 4 25
14 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 4 4 2 10 8 6 3 4 17
15 บ้านป่าคาป่าม่วง 4 3 1 8 7 7 3 5 17
16 บ้านแม่หลู้ 4 2 1 7 5 3 3 4 11
17 บ้านห้วยไร่ 4 1 4 9 10 0 2 1 12
18 บ้านหาดรั่ว 4 1 1 6 5 6 1 4 12
19 บ้านแช่ฟ้า 4 1 0 5 3 2 0 3 5
20 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 3 6 5 14 13 10 3 2 26
21 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 5 2 10 9 5 1 5 15
22 บ้านสลก 3 3 2 8 8 6 4 10 18
23 ประชารัฐวิทยาคาร 3 3 2 8 6 4 1 4 11
24 บ้านไร่หลวง 3 2 0 5 5 1 2 1 8
25 สูงเม่นวิทยาคาร 3 1 0 4 5 3 1 1 9
26 บ้านน้ำแรม 3 1 0 4 5 2 3 2 10
27 เทพนารี 3 0 2 5 2 1 3 1 6
28 บ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 3 0 0 3 6 4 1 0 11
29 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 3 0 0 3 3 2 4 0 9
30 บ้านแม่จั๊วะ 2 4 4 10 6 8 6 1 20
31 บ้านค้างปินใจ 2 4 1 7 10 3 0 2 13
32 บ้านนาพูน 2 3 3 8 8 11 6 5 25
33 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 2 2 3 7 5 9 4 3 18
34 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 2 2 1 5 5 0 0 0 5
35 บ้านนาปลากั้ง 2 2 0 4 3 0 1 2 4
36 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 2 1 2 5 5 2 3 2 10
37 บ้านผาสุก 2 1 1 4 4 1 0 1 5
38 บ้านป่าไผ่ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
39 บ้านแพะทุ่งเจริญ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
40 บ้านไทรย้อย 2 0 1 3 4 5 3 3 12
41 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 2 0 1 3 2 3 2 2 7
42 บ้านน้ำโค้ง 2 0 1 3 1 5 2 2 8
43 ระเบียบพิทยา 2 0 0 2 2 3 1 1 6
44 บ้านแม่ปาน 1 4 2 7 6 5 2 2 13
45 บ้านแม่แปง 1 3 3 7 5 7 4 2 16
46 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 1 2 2 5 4 4 1 1 9
47 บ้านสวนหลวง 1 1 2 4 8 4 0 0 12
48 บ้านแหลง 1 1 1 3 3 4 3 1 10
49 บ้านป่าสักปางไม้ 1 1 1 3 3 4 2 4 9
50 บ้านม่วงคำ 1 1 0 2 4 4 1 0 9
51 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 1 0 2 3 1 0 1 4
52 บ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 2 1 1 0 4
53 วัดตอนิมิตร 1 0 1 2 1 2 1 4 4
54 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 0 0 1 1 3 0 4 4
55 บ้านวังลึก 1 0 0 1 1 1 0 2 2
56 บ้านเวียงทอง 1 0 0 1 1 1 0 1 2
57 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1 0 0 1 1 0 2 2 3
58 บ้านแม่แฮด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 0 3 0 3 6 7 9 3 22
60 บ้านปงหัวหาด 0 3 0 3 2 1 2 0 5
61 บ้านวังเลียง 0 2 2 4 5 3 1 2 9
62 บ้านเขื่อนสุนทร 0 2 2 4 3 6 1 2 10
63 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 0 2 1 3 3 5 8 4 16
64 วัดโชคเกษม 0 2 1 3 3 1 1 0 5
65 บ้านวังกวาง 0 2 0 2 3 3 1 1 7
66 บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) 0 2 0 2 2 0 1 0 3
67 บ้านแม่สิน 0 1 3 4 7 4 0 1 11
68 บ้านปงท่าข้าม 0 1 3 4 3 2 1 5 6
69 ดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 0 1 1 2 2 2 3 0 7
70 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 0 1 0 1 1 1 3 1 5
71 บ้านร่องกาศใต้ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
72 วัดพระหลวง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
73 บ้านนาใหม่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
74 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 0 1 0 1 0 2 0 2 2
75 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 0 1 1 3 2
76 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 0 1 0 1 0 1 0 0 1
77 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 0 1 0 1 0 1 0 0 1
78 พัทธกมลพิทยา 0 0 5 5 2 9 3 0 14
79 บ้านหัวดง 0 0 3 3 2 5 2 1 9
80 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 0 0 2 2 2 2 2 3 6
81 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 2 2 2 1 0 0 3
82 บ้านทุ่งตากล้า 0 0 1 1 2 2 1 1 5
83 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 0 0 1 1 2 2 1 0 5
84 บ้านปงพร้าว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
85 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 1 5 5 3 11
86 บ้านแม่ขมวก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
87 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
88 บ้านแก่งหลวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 บ้านวังวน 0 0 1 1 0 1 2 0 3
90 บ้านแม่บงเหนือ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
91 บ้านสบป้าก 0 0 0 0 1 0 2 1 3
92 บ้านแป้น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
93 บ้านแม่ยุ้น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
94 บ้านบ่อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
95 บ้านเด่นชุมพล 0 0 0 0 0 2 0 1 2
96 บ้านแม่ตื้ด 0 0 0 0 0 1 3 1 4
97 บ้านปางไฮ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
98 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
99 บ้านปากปาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 บ้านปางมะโอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
101 บ้านม่อน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
103 บ้านแม่บงใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
104 บ้านแม่ขมิง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
105 บ้านห้วยกูด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านเปาปมดงยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
108 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านวังชิ้น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 173 143 121 437 404 320 188 180 912