สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปากจอกวิทยา 13 8 2 4 23
2 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 13 3 2 6 18
3 เด่นไชยประชานุกูล 12 5 4 2 21
4 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 11 10 3 2 24
5 วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 11 10 2 7 23
6 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 11 8 2 1 21
7 บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 10 15 9 8 34
8 บ้านค้างปินใจ 10 3 0 2 13
9 บ้านบ่อแก้ว 10 2 2 4 14
10 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 9 5 1 5 15
11 บ้านวังเบอะ 9 1 2 2 12
12 บ้านนาพูน 8 11 6 5 25
13 บ้านสลก 8 6 4 10 18
14 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 8 5 3 4 16
15 บ้านแม่กระต๋อม 8 5 1 1 14
16 บ้านสวนหลวง 8 4 0 0 12
17 บ้านป่าคาป่าม่วง 7 7 3 5 17
18 บ้านแม่สิน 7 4 0 1 11
19 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 7 3 1 1 11
20 อนุพงศ์พัชรินทร์ 7 0 1 0 8
21 บ้านแม่ปาน 6 4 2 2 12
22 บ้านห้วยไร่ 6 0 2 1 8
23 บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 5 7 9 3 21
24 บ้านแม่แปง 5 7 3 2 15
25 บ้านแม่จั๊วะ 5 6 6 1 17
26 บ้านหาดรั่ว 5 6 1 4 12
27 บ้านแม่หลู้ 5 3 3 4 11
28 บ้านวังเลียง 5 3 1 2 9
29 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 5 1 3 2 9
30 บ้านไร่หลวง 5 1 2 1 8
31 บ้านไทรย้อย 4 4 3 3 11
32 บ้านม่วงคำ 4 4 1 0 9
33 บ้านน้ำแรม 4 1 3 2 8
34 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 4 0 3 1 7
35 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 4 0 0 0 4
36 บ้านเขื่อนสุนทร 3 6 0 2 9
37 บ้านแหลง 3 4 3 1 10
38 ประชารัฐวิทยาคาร 3 4 1 4 8
39 สูงเม่นวิทยาคาร 3 3 1 1 7
40 บ้านวังกวาง 3 3 1 1 7
41 บ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 3 3 1 0 7
42 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 3 2 4 0 9
43 บ้านปงท่าข้าม 3 2 1 5 6
44 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 3 2 1 2 6
45 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 3 2 1 1 6
46 บ้านแช่ฟ้า 3 2 0 3 5
47 วัดโชคเกษม 3 1 1 0 5
48 บ้านผาสุก 3 1 0 1 4
49 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 3 1 0 1 4
50 บ้านป่าไผ่ 3 1 0 0 4
51 บ้านนาปลากั้ง 3 0 1 2 4
52 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 2 9 3 3 14
53 พัทธกมลพิทยา 2 9 3 0 14
54 บ้านหัวดง 2 4 2 1 8
55 ระเบียบพิทยา 2 3 1 1 6
56 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 2 2 2 3 6
57 บ้านทุ่งตากล้า 2 2 1 1 5
58 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 2 2 1 0 5
59 เทพนารี 2 1 3 1 6
60 บ้านค้างตะนะวิทยา 2 1 0 0 3
61 บ้านปงพร้าว 2 1 0 0 3
62 บ้านปงหัวหาด 2 0 2 0 4
63 บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) 2 0 1 0 3
64 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 1 5 7 4 13
65 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 1 5 5 3 11
66 บ้านน้ำโค้ง 1 5 2 2 8
67 บ้านป่าสักปางไม้ 1 4 2 3 7
68 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 1 3 1 2 5
69 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 3 0 4 4
70 วัดตอนิมิตร 1 2 1 4 4
71 บ้านแม่บงเหนือ 1 2 1 2 4
72 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 1 1 3 1 5
73 ดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 1 1 3 0 5
74 บ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 1 1 1 0 3
75 บ้านร่องกาศใต้ 1 1 1 0 3
76 บ้านวังลึก 1 1 0 2 2
77 บ้านเวียงทอง 1 1 0 1 2
78 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1 0 2 2 3
79 บ้านสบป้าก 1 0 2 1 3
80 วัดพระหลวง 1 0 1 0 2
81 บ้านนาใหม่ 1 0 0 1 1
82 บ้านแม่แฮด 1 0 0 0 1
83 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 0 1
84 บ้านแก่งหลวง 1 0 0 0 1
85 บ้านแป้น 0 2 1 0 3
86 บ้านแม่ยุ้น 0 2 1 0 3
87 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 0 2 0 2 2
88 บ้านบ่อ 0 2 0 1 2
89 บ้านเด่นชุมพล 0 2 0 1 2
90 บ้านแม่ตื้ด 0 1 3 1 4
91 บ้านปางไฮ 0 1 3 0 4
92 บ้านวังวน 0 1 2 0 3
93 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 0 1 2 0 3
94 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 0 1 1 3 2
95 บ้านปากปาน 0 1 1 0 2
96 บ้านม่อน 0 1 1 0 2
97 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 0 1 1 0 2
98 บ้านแม่ขมิง 0 1 0 2 1
99 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 0 1 0 0 1
100 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 0 1 0 0 1
101 บ้านห้วยกูด 0 1 0 0 1
102 บ้านเปาปมดงยาง 0 1 0 0 1
103 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 2 0 2
104 วัดสร่างโศก 0 0 1 1 1
105 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 1 0 1
106 บ้านปางมะโอ 0 0 1 0 1
107 บ้านวังชิ้น 0 0 1 0 1
108 บ้านแม่ขมวก 0 0 1 0 1
109 บ้านแม่บงใต้ 0 0 1 0 1
110 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 2 0
รวม 352 291 181 177 1,001